Dostavljanje statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2019. godinu – uputa za obveznike primjene ZJN 2016Preduvjeti za provođenje postupaka javne nabave u EOJN RH:


Elektronička europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (e-ESPD) – NOVO od 18. travnja 2018.!


Nova navigacija na popisu svih zaprimljenih dokumenata ponude neovisno o vrsti postupka javne nabave – NOVO!


Tromjesečne objave sklopljenih ugovora temeljem sklopljenog okvirnog sporazuma – NOVO!


Kako središnje tijelo javne nabave prenosi prava za objavu ugovora na druge naručitelje? – NOVO!


Ponovna provedba nadmetanja i dodjeljivanje pojedinačnih ugovora (skraćeni nazivi: "mini nadmetanja" i "mini tenderi") – NOVO!


Društvene i druge posebne usluge – NOVO!


Izmjene ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma tijekom njegova trajanja – NOVO!


Otvoreni postupak


Pregovarački postupak bez prethodne objave


Natjecateljski postupak uz pregovore/Pregovarački postupak s prethodnom objavom poziva na nadmetanje


Ograničeni postupak