VAŽNA NAPOMENA NARUČITELJIMA:

  • Da biste tehnički nastavili postupak i omogućili dostavu e-ponuda potrebno je
    • minimalno objaviti ispravak roka za dostavu ponuda u standardnom obrascu F14 "Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama" i
    • KREIRATI NOVI PAR KLJUČEVA!


Pravna osnova

Članak 419. stavak 2.

Ako Državna komisija odbije ili odbaci žalbu iz stavka 1. ovoga članka ili obustavi žalbeni postupak, naručitelj je obvezan odrediti novi rok za dostavu i objaviti ispravak poziva na nadmetanje ili odabranim natjecateljima poslati ispravak poziva na dostavu ponuda, na sudjelovanje u dijalogu ili na pregovaranje te, ako je potrebno, ispravak dokumentacije o nabavi, što uključuje ispravak i ostalih podataka koji su nužni zbog izmjene roka za dostavu.


Kako objaviti ispravak roka za dostavu ponuda u standardnom obrascu F14 "Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama"?

https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000027273-otvoreni-postupak-ispravak-obavijesti-o-nadmetanju-objavljivanje-obavijesti-o-izmjenama-ili-dodat