Ispravak poziva na nadmetanje

  • Objavljuje se u standardnom obrascu F14 "Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama". 
  • Nakon učitavanja postupka odaberite "Ispravak postupka“ kao što je prikazano na slici nakon čega će se otvoriti koraci za unos ispravka.Ispravak podataka

  • U koracima od 0. do 11. ispravljate informacije/dokumente u postupku objavljene u Obavijesti o nadmetanju (npr. u koraku 7. ispravljate rok za dostavu ponuda/ZZS).


  • U koracima 13, 14. i/ili 15. sustav automatski povlači ispravljene informacije na način kako je propisano u standardnom obrascu (npr. u koraku 15. sustav povlači ispravak roka za dostavu ponuda/datuma javnog otvaranja ponuda koji ste ispravili u koraku 7.)Objava

  • U koraku 17. kreirate ispravak, provjeravate ispravnost unesenih podataka i šaljete standardni obrazac na objavljivanje.Potvrda o uspješnom slanju


Kako objaviti ispravak dokumentacije o nadmetanju?

https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000027660-ispravak-dokumentacije-o-nabavi-i-ili-priloga-dokumentaciji


Kako izmjeniti troškovnik?

https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000027286-izmjena-tro%C5%A1kovnika-bez-objave-obavijesti-


Kako nastaviti postupak nakon odbijene ili odbačene žalbe na dokumentaciju o nabavi ili njezinu izmjenu?

https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000027703-nastavak-postupka-nakon-odbijene-%C5%BEalbe-za-dokumentaciju-o-nabavi-ispravak-poziva-na-nadmetanje