Objavljivanje Odluke o poništenju nakon isteka roka za dostavu ponude

NAPOMENA ZA NARUČITELJE: Ukoliko objavljujete Odluku o poništenju nakon isteka roka za dostavu ponude u "Radu s postupkom" odaberite "Odabir"

DETALJNA UPUTA: https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000027377-objavljivanje-odluke-o-poni%C5%A1tenju-nakon-isteka-roka-za-dostavu-ponude-i-objavljivanje-rezultata-postu


Objavljivanje Odluke o poništenju prije isteka roka za dostavu ponude

  • U "Radu s postupkom" odaberite "Poništenje grupe (prije roka)" kako je prikazano na sljedećoj slici:


  • Označite grupe predmeta nabave za koje namjeravate objaviti Odluku(e) o poništenju

NAPOMENA: Postupak koji nije podijeljen na grupe predmeta nabave prikazuje se kao jedna grupa. Ukoliko želite poništiti cjelokupan postupak označite redak na isti princip kao i kada poništavate grupu(e).


  • Učitajte Odluku o poništenju za svaku grupu zasebno (podkoraci 2.1., 2.2., ...)
  • Na slici je prikazan primjer kako poništiti jednu grupu predmeta nabave

NAPOMENE:

  • Brišu se sve dostavljene e-ponude (cjelokupne) za grupu koja je poništena. EOJN RH automatski šalje obavijest svim ponuditeljima koji su dostavili e-ponudu za poništenu grupu. Ako je ponuditelj poslao jednu ponudu za više grupa predmeta nabave, a jedna od tih ponuda je poništena, potrebno je poslati ponovno ponudu i za preostale grupe koje nisu poništene. 
  • Ukoliko je ponuditelj pripremao e-ponudu za grupu koja je poništena, navedene ponude se također brišu te je potrebno započeti novu pripremu e-ponude


  • Da biste objavili Odluku(e) o poništenju grupe(a) kliknite na "Spremi i dalje" te kliknite na "Da"Objavljivanje Rezultata postupka nabave


  • Kreirajte, provjerite i pošaljite na objavljivanje rezultate postupka nabave


  • Podaci o nesklapanju za svaku grupu zasebno prikazuju se u Odjeljku V kako je prikazano na sljedećoj slici:


NAPOMENA ZA NARUČITELJE: ako pomičete odnosno ispravljate rok za dostavu ponuda/ZZS-a, obavezno objavite izmjenu roka u standardnom obrascu Obavijesti o izmjenama ili dodatnim informacijama