Postupci u kojima se provode "mini nadmetanja":

 • Postupci u kojima je cilj sklapanje okvirnog sporazuma s više gospodarskih subjekata (sukladno čl. 153. ZJN 2016.)
 • Dinamički sustav nabave (obavezno)


VAŽNA NAPOMENA NARUČITELJIMA:

 • Da biste omogućili provedbu "mini nadmetanja" u pripremi postupka (objavljivanja Obavijesti o nadmetanju) potrebno je označiti opciju koja uključuje provođenje postupka za dodjelu ugovora kako je prikazano na sljedećoj slici.
 • Ukoliko je postupak podijeljen na grupe predmeta nabave opciju označavate za svaku grupu posebno.
 • Uputa je napravljena na primjeru otvorenog postupka sa ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s više gospodarskih subjekata.Sadržaj:

 1. Slanje poziva na dostavu ponuda
 2. Navigacija
 3. Otvaranje ponuda
 4. Odabir/Poništenje – objavljivanje Odluke o odabiru/Poništenju
 5. Sklapanje ugovora/Rezultati postupka – objavljivanje obavijesti o dodjeli ugovora/rezultata postupka nabave1. Slanje poziva na dostavu ponuda – Novi mini tender

 • U rubrici "Sklapanje ugovora po O.S./DPS" odaberite "Postupci sklapanja ugovora"
 • Kliknite na "Novi mini tender"


Osnovni podaci


Podaci o grupama

 • Odaberite grupu ili grupe za koju želite poslati pozive na dostavu ponuda odnosno uklonite sve grupe za koje ne želite poslati pozive
  • Da biste uklonili grupu kliknite na "X"


 • Učitajte dokumentaciju u pozivu na dostavu ponuda i troškovnik i upišite osnovne podatke o predmetu/grupi


Priprema e-nabave

Ovlašteni predstavnici naručitelja su osobe (korisnici) koje su zadužene za provođenje postupka otvaranja ponuda.

U postupku e-nabave moraju sudjelovati dva ovlaštena predstavnika naručitelja (princip 4 oka), koji moraju biti registrirani u sustavu.

Ovlašteni predstavnici naručitelja zaprimaju e-mailom privatne ključeve (XML datoteka) pomoću kojih se pokreće postupak otvaranja ponuda nakon isteka roka za dostavu ponuda, odnosno na početku otvaranja ponuda.


Zamjenici ovlaštenih predstavnika naručitelja su korisnici (nije ih obavezno odabrati) koji će aktivno sudjelovati u daljnjim procesima elektroničke javne nabave u slučaju spriječenosti ovlaštenih predstavnika, tj. „više sile“.

Odabranim zamjenicima sustav šalje kopije privatnih ključeva (XML datoteka) koji će se kasnije koristiti pri otvaranju e-ponuda.

Ovlaštene predstavnike naručitelja i opcionalno njihove zamjenike odaberite iz liste registriranih korisnika u Vašoj organizaciji.

 • Kliknite na "Kreiraj i pošalji ključeve"


Pozivi na dostavu ponuda

Dokumentacija i troškovnik se šalju kroz sustav kao sastavi dio (privitak) poziva na dostavu ponuda.

 • Učitajte dokument(e) poziva na dostavu ponuda koje(g) ste pripremili u pdf formatu
  • Kliknite na "Učitaj"


 • "Izmijeni" – koristite za izmjenu učitanog dokumenta


Slanje poziva

 • U navedenom koraku prikazan je popis svih ponuditelja i pdf dokumenata poziva na dostavu ponuda koji su pripremljeni za slanje
 • Provjerite dokumente na "Pdf dokument"
 • Ukoliko je sve u redu kliknite na "Spremi i dalje" i potvrdite da želite poslati poziv(e).


NAPOMENA: Ponuditelj zaprima obavijest e-mailom. Poruka se automatski šalje iz sustava EOJN RH:2. Navigacija

Popis mini nadmetanja možete pronaći na sljedeći način:

 • U rubrici "Sklapanje ugovora po O.S./DPS" odaberite "Postupci sklapanja ugovora"
 • Kliknite na ikonu mini nadmetanja kako je prikazano na slici3. Otvaranje ponuda

Postupak otvaranja ponuda je tehnički identičan postupku javnog otvaranja ponuda u otvorenom postupku.

 • Otvorite postupak sklapanja ugovora odaberite "mini nadmetanje" i kliknite na "Otvaranje ponuda" kako je prikazano na slici.

Detaljniju uputu možete pročitati na sljedećoj poveznici:

https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000027280-otvoreni-postupak-javno-otvaranje-ponuda4. Odabir/Poništenje – objavljivanje Odluke o odabiru/poništenju

 • Otvorite postupak sklapanja ugovora odaberite "mini nadmetanje" i kliknite na "Odabir/Poništenje ponuda" kako je prikazano na sljedeće dvije slike:


Osnovni podaci


Ponude


 • "Status ponude" koja je iz bilo kojeg razloga odbijena označite sa "Neprihvatljiva"


Odabir

 • Da biste označili odabranog ponuditelja stavite kvačicu na polje "Odabir" -> objavljivanje Odluke o odabiru
 • Ukoliko je postupak mini nadmetanja poništen stavite kvačicu na polje "Poništi" -> objavljivanje Odluke o poništenju
 • Ovisno o tome na koje polje stavite kvačicu u sljedećem koraku omogućit će se učitavanje odnosno objavljivanje adekvatne Odluke (Odluke o poništenju ili Odluke o odabiru)


Objavljivanje Odluke o odabiru/poništenju

 • U mininadmetanjima Odluku o odabiru/poništenju dostavljate ponuditeljima kroz proces "Ostali dokumenti" .
 • U rubrici "Dokumenti" odaberite "Ostali dokumenti" te kliknite na "Dodaj novi dokument"...5. Sklapanje ugovora/Rezultati postupka – objavljivanje obavijesti o dodjeli ugovora/rezultata postupka nabave

 • U mini nadmetanju u rubrici "Rad s postupkom" odaberite "Sklapanje ugovora/rezultati postupka"


Osnovni podaci


Podaci sklapanja ugovora za predmet/grupu


 • Obavezno odaberite "Datum sklapanja ugovora" te upišite broj zaprimljenih ponuda i informaciju jesu li u postupku korišteni kriteriji zelene javne nabave


Ugovori

 • Upišite oznaku ugovora za sve ugovore za koje objavljujete Obavijest o dodjeli ugovora
 • Upišite konačnu ukupnu vrijednost ugovora, uključujući sve ugovore, grupe, obnavljanja i opcije (bez PDV-a)


Podaci vezani uz žalbeni postupak


Opcije objavljivanja obavijesti o sklopljenim ugovorima


 • Kreirajte, provjerite i pošaljite na objavljivanje Obavijest o dodjeli ugovora


Potvrda o uspješnom slanju