Preuzimanje dokumenata ponude

  • U rubrici "Dokumenti" odaberite "Ponude"


NOVO U EOJN RH (od 6. lipnja 2017.):

Ukoliko ste zaprimili veći broj dokumenata ponuda EOJN RH podijeli popis dokumenata na više stranica zbog čega je potrebno koristiti navigaciju koja je prikazana na sljedećoj slici u crvenom okviru


Opcija za kumulativno preuzimanje dokumenata po ponuditelju: