Priprema i slanje odluke o nedopustivosti

Nakon što ste napravili pregled i ocjenu pristiglih zahtjeva potrebno je natjecateljima koji su dostavili zahtjeve za sudjelovanjem, a nisu zadovoljili poslati odluku o nedopustivosti kroz sustav EOJN-a.

  • Nakon prijave jednog od dva ovlaštena predstavnika naručitelja (ili zamjenika ako je određen) u rubrici "Rad s postupkom" kliknite na "Slanje odluka o nedopustivosti"


Osnovni podaci


Pregled zaprimljenih zahtjeva za sudjelovanjem


Označavanje zahtjeva za sudjelovanjem neprihvatljivim


Učitavanje odluke o nedopustivosti

  • Učitajte dokument odluke o nedopustivosti kojeg ste prethodno pripremili u pdf formatu.


Slanje odluke o nedopustivosti

  • U navedenom koraku prikazan je popis svih natjecatelja i pdf dokumenata odluka o nedopustivosti koji su pripremljeni za slanje
  • Provjerite dokumente na "Pdf dokument"
  • Ukoliko je sve u redu kliknite na "Spremi i dalje" i potvrdite da želite poslati odluku(e).