1. Ispravak poziva na dostavu inicijalne ponude

VAŽNE NAPOMENE:

 • Ispravak poziva na dostavu inicijalne ponude moguće je izvršiti do isteka roka za dostavu inicijalnih ponuda.
 • Ukoliko objavljujete ispravak poziva potrebno je ponoviti postupak slanja poziva na dostavu inicijalnih ponuda. Postupak je opisan niže u drugoj točki članka.
 • Izmijenite željene podatke, kreirajte nove pozive i pošaljite odabranim natjecateljima.


2. Slanje poziva na dostavu inicijalne ponude 

Nakon što ste napravili pregled i ocjenu pristiglih zahtjeva potrebno je natjecateljima koji su ispunili uvjete poslati poziv na dostavu incijalne ponude kroz sustav EOJN-a.

 • Nakon prijave jednog od dva ovlaštena predstavnika naručitelja (ili zamjenika ako je određen) u rubrici "Rad s postupkom" kliknite na "Slanje poziva na dostavu inicijalne ponude"


Osnovni podaci


Pregled zaprimljenih zahtjeva za sudjelovanjem


Rok za dostavu inicijalnih ponuda

 • Upišite datum i vrijeme roka za dostavu inicijalnih ponuda i mjesto otvaranja ponuda


Kreiranje i slanje ključeva

 • Kreirajte i pošaljite ključeve ovlaštenim predstavnicima naručiteljima (i zamjenicima ako su određeni) – kliknite na "Kreiraj i pošalji ključeve"
 • Kliknite na "Spremi i dalje"


 • Provjerite i potvrdite zaprimanje ključeva


Učitavanje dokumentacije i troškovnika

Dokumentacija i troškovnik se kroz sustav šalju odabranim natjecateljima kao sastavi dio (privitak) poziva na dostavu inicijalnih ponuda.

 • Učitajte dokumente – kliknite na "Učitaj"


 • "Izmijeni" – koristite za izmjenu učitanog dokumenta
 • "Dodaj" – koristite za dodavanje dokumenata


Učitavanje poziva na dostavu inicijalnih ponuda

 • Učitajte dokument poziva na dostavu inicijalne ponude kojeg ste prethodno pripremili u pdf formatu.


Slanje poziva na dostavu incijalne ponude

 • U navedenom koraku prikazan je popis svih natjecatelja i pdf dokumenata poziva na dostavu inicijalnih ponuda koji su pripremljeni za slanje
 • Provjerite dokumente na "Pdf dokument"
 • Ukoliko je sve u redu kliknite na "Spremi i dalje" i potvrdite da želite poslati poziv(e).