Kako odgovoriti na pitanje zainteresiranim gospodarskim subjektima postavljenim prije isteka roka za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanjem?

NAPOMENE:

 • Gospodarski subjekti mogu zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi tijekom roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i ponuda putem EOJNa.
 • Naručitelji će biti obaviješteni putem
  • sandučića u EOJNu i
  • na registriranu e-mail adresu.
 • Odgovore naručitelji javno objavljuju putem EOJNa.
 • Zainteresirani gospodarski subjekti će biti obaviješteni putem
  • sandučića u EOJNu i
  • na registriranu e-mail adresu.
 • Svako preuzimanje dokumenata pitanja i odgovora se evidentira te se može ustanoviti da li je dokument preuzet.


E-mail obavijesti naručitelju o poslanom zahtjevu za pojašnjenjem ili izmjenom dokumentacije o nabavi

 • EOJN obavještava ovlaštene predstavnike naručitelja e-mail porukom da je postavljeno pitanje
 • Primjer obavijesti:


Preuzimanje dokumenta pitanja i slanje dokumenta odgovora

 • U rubrici "Dokumenti" odaberite "Pitanja" i kliknite na "Preuzmi"
 • Pripremite dokument odgovora lokalno na Vašem računalu
 • Kliknite na "+ Dodaj novi dokument"


 • Kliknite na "Dodaj"


 • Učitajte dokument odgovora


 • Kliknite na "Objavi"


 • Na slici je prikazan indikator (zelena točkica) koja označava da je dokument javno objavljen


Odmah nakon javne objave EOJN šalje obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima:

 • U sandučić u EOJNu i
 • Na registrirane e-mail adrese korisnika koju su preuzeli dokumentaciju o nadmetanju ili dodali postupak u favorite.
 • Primjer obavijesti:


Brisanje dokumenta odgovora

Dokument odgovora se može brisati samo ako nije poslan.

 • Kliknite na crveni X