Tromjesečne objave sklopljenih ugovora

Sukladno čl. 248. st. 2. ZJN 2016. Javni naručitelj obvezan je na tromjesečnoj osnovi poslati na objavu grupirane obavijesti o dodjeli ugovora za sklopljene ugovore na temelju pojedinog okvirnog sporazuma u roku od 30 dana od dana završetka svakog tromjesečja.


Uvod

Članak je podijeljen na tri dijela:

 1. Priprema obavijesti o sklopljenim ugovorima temeljem okvirnog sporazuma
  • evidentiranje podataka u ugovoru/narudžbenica
 2. Objavljivanje obavijesti o sklopljenim ugovorima temeljem okvirnog sporazuma
  • objavljivanje evidentiranih podataka o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama u standardnom obrascu "Obavijest o dodjeli ugovora/Rezultati postupka nabave"
 3. Navigacija
  • kako se vratiti u prethodno započeti postupak pripreme ili objavljivanja obavijesti o sklopljenim ugovorima temeljem okvirnog sporazuma na tromjesečnoj osnovi


1. Priprema obavijesti o sklopljenim ugovorima temeljem okvirnog sporazuma

 • U rubrici "Sklapanje ugovora po O.S./DPS" odaberite "Tromjesečne objave ugovora"
 • Kliknite na "Nova tromjesečna objava ugovora"


Postupak – tromjesečna evidencija ugovora

NAPOMENE:

 • Nakon što ste kliknuli na "Nova tromjesečna objava ugovora" EOJN RH, u postupku javne nabave, kreira "podpostupak" tromjesečne evidencije ugovora.
 • Na sljedećoj slici je prikazan "podpostupak" tromjesečne evidencije ugovora


 • Da biste evidentirali ugovore/narudžbenice sklopljene temeljem sklopljenog okvirnog sporazuma u rubrici "Rad s postupkom" odaberite "Priprema postupka"


Osnovni podaci


Ponude

 • Odaberite ponuditelja s kojim ste sklopili ugovor temeljem sklopljenog okvirnog sporazuma odnosno objavljujete obavijest o dodjeli ugovora temeljem okvirnog sporazuma.


Unos vrijednosti ugovora

 • Upišite cijenu bez i sa izraženim PDV-om

NAPOMENA: Ukoliko objavljujete zbrojenu vrijednost ugovora/narudžbenica potrebno je upisati ukupnu (kumulativnu) cijenu za sve ugovore/narudžbenice.


Odabir

 • Da biste označili odabranog ponuditelja stavite kvačicu na polje "Odabir"


Podaci odabira


Ugovori


Podaci sklapanja ugovora

NAPOMENA: Ukoliko objavljujete zbrojenu vrijednost ugovora/narudžbenica potrebno je upisati jedan datum sklapanja ugovora za sve ugovora/narudžbenice odnosno upišite datum sklapanja ugovora zadnjeg ugovora/narudžbenice.


 • U polje "Ugovor" upišite oznaku ugovora sklopljenog temeljem okvirnog sporazuma

NAPOMENA: Ukoliko objavljujete zbrojenu vrijednost ugovora/narudžbenica potrebno je upisati jednu oznaku ugovora za sve ugovore/narudžbenice. Oznaku ugovora određuje naručitelj.


Sažetak

 • Da biste se vratili u "podpostupak" tromjesečne evidencije ugovora, na dnu stranice, kliknite na "Spremi"
2. Objavljivanje obavijesti o sklopljenim ugovorima temeljem okvirnog sporazuma

NAPOMENE:

 • U prvom dijelu članka opisan je postupak evidencije ugovora u EOJN RH.
 • U drugom dijelu opisan je postupak kako evidentirane ugovore objaviti u Obavijesti o dodjeli ugovora.


Nakon što ste u "Pripremi postupka" evidentirali "tromjesečne ugovore" koje želite objaviti u obrascu Obavijesti o dodjeli ugovora:

 • U rubrici "Rad s postupkom" odaberite "Sklapanje ugovora/rezultati postupka"


Osnovni podaci


Ugovori

 • Upišite "Konačnu ukupnu vrijednost ugovora, uključujući sve ugovore, grupe, obnavljanja i opcije" i "Stopu PDV-a" i ostale podatke o ugovoru


Žalbeni postupak


Opcije objavljivanja


Sklapanje ugovora


 • Kreirajte, provjerite i pošaljite na objavljivanje Obavijest o dodjeli ugovora


Potvrda o uspješnom slanju
3. Navigacija

NAPOMENA:

 • U prvom dijelu (točka 1.) članka opisan je postupak evidencije ugovora u EOJN RH.
 • U drugom dijelu (točka 2.) opisan je postupak kako evidentirane ugovore objaviti u Obavijesti o dodjeli ugovora.
 • U trećem dijelu (tročka 3. Navigacija) opisan je postupak kako se vratiti u
  • prethodno započeti postupak pripreme (točka 1.) ili
  • postupak objavljivanja obavijesti o sklopljenim ugovorima temeljem okvirnog sporazuma na tromjesečnoj osnovi (točka 2.)


Nakon što ste otvorili željeni postupak javne nabave

 • U rubrici "Sklapanje ugovora po O.S./DPS" odaberite "Tromjesečna objava ugovora"


 • Da biste se vratili u već kreirani "podpostupak" tromjesečnog sklapanja ugovora temeljem okvirnog sporazuma kliknite na ikonu 


 • Ovisno jeste li u fazi pripreme/evidentiranja ili objavljivanja sklopljenih ugovora temeljem okvirnog sporazuma na tromjesečnoj bazi odaberite:
  • "Priprema postupka" ili
  • "Sklapanje ugovora/rezultati postupka"


 • Ukoliko se želite vratiti na "osnovni postupak" (okvirni sporazum) kliknite na naziv predmeta nabave (poveznica/link)
  • u našem primjeru tekst poveznice je plave boje – "Tromjesečni ugovori"