A) NARUČITELJI - slanje poziva na dostavu inicijalnih ponuda


1. Naručitelji kreiraju novi postupak u EOJN-u

 • odabrati pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
 • naručitelji pozivaju ponuditelje na dostavu inicijalnih ponuda isključivo kroz sustav EOJN-a


2. Unose se osnovni podaci o postupku


3. Definira se rok za dostavu inicijalnih ponuda te ovlašteni predstavnici naručitelja koji će provesti postupak otvaranja inicijalnih ponuda

 • ovlašteni predstavnici (zamjenici) dobivaju privatne ključeve na registrirane e-mail adrese u sustavu EOJN-a, pomoću kojih započinju otvaranje inicijalnih ponuda nakon isteka roka za dostavu inicijalnih ponuda5. Učitava se dokumentacija o nabavi i troškovnik koji se dostavlja ponuditelju


6. Slanje Poziva na dostavu inicijalnih ponuda

 • odaberite polje "Dodaj poziv"


 • pronađite gospodarski subjekt kojemu želite poslati poziv na dostavu inicijalnih ponuda


NAPOMENA: ukoliko gospodarski subjekt kojemu želite poslati poziv na dostavu inicijalnih ponuda nije registriran u sustavu EOJN-a, potrebno ga je kontaktirati kako bi se registrirao


 • učitajte dokument poziva (isključivo u pdf formatu)


 • pozivi se šalju na e-mail adrese svih korisnika registriranih u odabranome gospodarskom subjektu kojem želite poslati poziv na dostavu inicijalnih ponuda


7. Odabrani ponuditelji zaprimaju e-mail u kojem se navodi da su pozvani na dostavu inicijalne ponude u navedenome postupkuB) PONUDITELJI - dostava inicijalnih ponuda


1. Nakon što su zaprimili e-mail poziv na dostavu inicijalnih ponuda, ponuditelji se prijavljuju u sustav EOJN-a i u navigaciji "Ponuditelji" → "Moji postupci" pronalaze navedeni postupak te odabiru polje "Dokumentacija u postupku"

 • preuzeti dostavljenu dokumentaciju (poziv na dostavu inicijalne ponude, dokumentaciju o nabavi i troškovnik)


2. Predaja inicijalne ponude

 • u navigaciji "Ponuditelji" → "Moji postupci" pronaći postupak za koji se želi predati inicijalna ponuda te odabrati polje "Inic. ponude"


3. Predati Inicijalnu ponudu do roka za dostavu inicijalnih ponuda
C) Naručitelji - otvaranje inicijalnih ponuda

 • provođenje postupka otvaranja inicijalnih ponuda nakon isteka roka za dostavu inicijalnih ponuda
 • prilaganje privatnih ključeva za otvaranje inicijalnih ponuda


D) Naručitelji - slanje poziva na dostavu konačnih ponuda

 • princip je identičan kao i kod slanja poziva na dostavu inicijalnih ponuda
 • definirati rok za dostavu konačnih ponuda
 • priložiti dokumentaciju o nabavi i troškovnike
 • priložiti poziv na dostavu konačnih ponuda (isključivo u pdf formatu)
 • poslati poziv na dostavu konačnih ponuda
 • kreirati ključeve za otvaranje konačnih ponuda


E) Ponuditelji - dostava konačnih ponuda

 • princip je identičan kao i kod predaje inicijalne ponude 
 • nakon što su zaprimili e-mail obavijest o dostavi konačnih ponuda, potrebno je preuzeti dostavljenu dokumentaciju kroz sustav EOJN-a
 • predati konačnu ponudu kroz sustav EOJN-a do isteka roka za dostavu konačnih ponuda - "Ponuditelji" → "Moji postupci" → označiti postupak  → "Predaja ponude"


F) Naručitelji - otvaranje konačnih ponuda

 • provođenje postupka otvaranja ponuda nakon isteka roka za dostavu ponuda
 • prilaganje privatnih ključeva za otvaranje ponuda
 • zapisnik sa otvaranja ponuda


G) Naručitelji - dostava Odluka ili objava "Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost"

 • odabrati opciju "Odabir/poništenje" u radu s postupkomVAŽNE NAPOMENE:

Pravna osnova:

Članak 141.

(1) Nakon donošenja odluke o odabiru javni naručitelj može poslati obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost na objavu.

(2) Objava obavijesti za dobrovoljnu ex ante transparentnost ima učinak dostave odluke o odabiru.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, odluka se smatra dostavljenom istekom dana objave.

(4) Ako javni naručitelj ne pošalje na objavu obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost, obvezan je odluku o odabiru dostaviti ponuditeljima.


1. Dostava Odluke o odabiru/poništenju

 • Odluku o odabiru ili Odluku o poništenju, iznimno, u pregovaračkom postupku bez prethodne objave poziva na nadmetanje dostavljate ponuditeljima kroz proces „Ostali dokumenti“.


 • Odluku o odabiru ili Odluku o poništenju obvezni ste dostaviti ponuditeljima ako ne objavljujete „Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost“.


2. Objavljivanje i dostava Obavijesti za dobrovoljnu ex ante transparentnost

 • Ako objavljujete "Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost" nastavite sa unosom
  • kliknite na "Spremi i dalje"


 • ako želite objaviti "Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost" odaberite opciju "DA"
  • objava "Obavijesti za dobrovoljnu ex ante transparentnost" ima učinak dostave odluke o odabiru te se u slučaju objavljivanja navedene obavijesti ne učitavaju Odluke • šalje se na objavu "Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost"H) Naručitelji - objava obavijesti "Obavijest o dodjeli ugovora"

 • odabrati opciju "Sklapanje ugora/rezultati postupka"
Napomena: 


Naručitelji mogu inicijalnu ponudu proglasiti konačnom

 • preskače se faza slanja poziva na dostavu konačnih ponuda, slanje konačnih ponuda od strane ponuditelja te otvaranje konačnih ponuda
 • u rubrici "Rad s postupkom" potrebno je odabrati "Inicijalna - konačna" te proglasiti inicijalnu ponudu konačnom


Pregovaranje tijekom postupka

 • razmjena dokumenata kroz sustav EOJN-a
 • Naručitelji: "Ostali dokumenti" 
 • Ponuditelji: "Dokumenti u postupku" → "Pregovaranje"