VAŽNA NAPOMENA: Iznimno u pregovaračkom postupku bez prethodne objave poziva na nadmetanje Odluku o poništenju dostavljate u procesu "Ostali dokumenti".


Objavljivanje Odluke o poništenju prije isteka roka za dostavu ponuda

NAPOMENA: Ukoliko objavljujete Odluku o poništenju prije isteka roka za dostavu ponude u "Radu s postupkom" odaberite "Poništenje grupe (prije roka)"

DETALJNA UPUTA: https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000027398-objavljivanje-odluke-o-poni%C5%A1tenju-za-grupu-e-predmeta-nabave-prije-isteka-roka-i-objavljivanje-rez


Objavljivanje Odluke o poništenju nakon isteka roka za dostavu ponuda

 • U "Radu s postupkom" odaberite "Odabir" kako je prikazano na sljedećoj slici:


 • Stavite kvačicu na polje "Poništi"
 • Ukoliko je predmet podijeljen na grupe označite polje "Poništi" za sve grupe za koje namjeravate objaviti Odluku o poništenju • Učitavanjem Odluke o poništenju dokument se javno objavljuje i šalje se obavijest
 • Polja "Ugovor/grupa je dodijeljen(a)" i "Nije zaprimljena niti jedna ponuda...." označite kako je prikazano na sljedećoj slici
 • Odaberite pravnu osnovu poništenja i upišite razloge poništenja

NAPOMENA:

 • Zapisnik o pregledu i ocijeni ponude objavljujete u detaljima postupka u rubrici "Dokumenti" –> "Ostali dokumenti" -> "+ Dodaj novi dokument"Objavljivanje Rezultata postupka nabave

 • Nakon učitavanja Odluke o poništenju EOJN omogućava objavljivanje rezultata postupka
 • Ukoliko trebate objaviti informaciju da je postupak poništen odnosno rezultate postupka nabave navedeno objavljujete u standardnom obrascu:
  • Obavijesti o dodjeli ugovora, Rezultati postupka nabave, Direktiva 2014/24/EU (javni naručitelji) ili
  • Obavijesti o dodjeli ugovora – sektorska nabava, Rezultati postupka nabave, Direktiva 2014/25/EU (sektorski naručitelji)
 • U "Radu s postupkom" kliknite na "Sklapanje ugovora/rezultati postupka"


 • Postupak je poništen, konačnu ukupnu vrijednost ugovora ne upisujete
 • Kliknite na gumb "Spremi i dalje"


 • Kreirajte, provjerite i pošaljite na objavljivanje rezultate postupka nabave


 • Podaci o nesklapanju prikazuju se u Odjeljku V kako je prikazano na sljedećoj slici: