U EOJN naručitelji objavljuju informaciju o izjavljenoj žalbi na:

 • Dokumentaciju o nabavi ili
 • Izmjenu dokumentacije o nabavi


Pravna osnova:

Članak 419. stavak 1.

Ako je izjavljena žalba na dokumentaciju o nabavi, ili na njezinu izmjenu, naručitelj je obvezan odmah po primitku žalbe na isti način i na istim internetskim stranicama na kojima je objavljena osnovna dokumentacija o nabavi objaviti informaciju da je na dokumentaciju izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.


Postupak objavljivanja informacije o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju o nabavi (ili na njezinu izmjenu):

 • U rubrici "Rad s postupkom" odaberite "Objava informacije o izjavljenoj žalbi" • Upišite osnovne podatke o izjavljenoj žalbi


 • Kreirajte dokument informacije o izjavljenoj žalbi
 • Spremite dokument lokalno na računalo u pdf ili doc formatu


 • Učitajte dokument informacije o izjavljenoj žalbi
 • Dokument se objavljuje odmah nakon učitavanja i obavijest se šalje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima
 • Od trenutka objave EOJN onemogućava ponuditeljima elektroničku dostavu ponuda


Potvrda o uspješno objavljenoj informaciji o izjavljenoj žalbi


NAPOMENA NARUČITELJA:

 • Za sve ostale tipove žalbe (npr. žalba na Odluku o odabiru), ako želite objaviti informaciju u EOJN, dokument objavljujete kao prilog dokumentaciji o nabavi.
 • U rubrici "Dokumenti" odaberite "Dokumentacija" i kliknite na "Dodaj" te učitajte dokument.
 • Dokument se objavljuje odmah nakon učitavanja i obavijest se šalje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima.,