EOJN RH 2022.

Dostavljanje statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2023. godinu – uputa za obveznike primjene ZJN 2016
UPUTA O SADRŽAJU I DOSTAVLJANJU GODIŠNJIH IZVJEŠĆA http://www.javnanabava.hr/ KAKO ZAPOČETI SA UPISOM VRIJEDNOSTI? Nakon prijave u EOJN RH u izborn...
Mon, 8 Jan, 2024 at 2:25 PM
Novosti u EOJN RH od 11. listopada 2022.
Uvođenje eura EUR je obavezna valuta za sve postupke u kojima je rok za dostavu (inicijalne) ponude ili zahtjeva za sudjelovanje u 2023. godini Registar ...
Wed, 26 Oct, 2022 at 10:42 AM
Žalba – objavljivanje informacije o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju o nabavi ili izmjenu DoN SA zaustavljanjem postupka
U EOJN naručitelji objavljuju informaciju o izjavljenoj žalbi na: Dokumentaciju o nabavi ili Izmjenu dokumentacije o nabavi Pravna osnova: Članak 4...
Wed, 26 Oct, 2022 at 3:19 PM
Žalba – objavljivanje informacije o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju o nabavi ili izmjenu DoN BEZ zaustavljanja postupka
U EOJN naručitelji objavljuju informaciju o izjavljenoj žalbi na: Dokumentaciju o nabavi ili Izmjenu dokumentacije o nabavi   Pravna osnova: Članak 4...
Wed, 26 Oct, 2022 at 3:19 PM
Elektronička žalba (od 11. listopada 2022.)
Sadržaj Pravna osnova Dostava žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije u EOJN RH Pregled i status žalbi Komunikacija naručitelja i DKOM-a Komunikac...
Wed, 26 Oct, 2022 at 11:11 AM
Očitovanje na žalbu odabranog ponuditelja (i natjecatelja) | Preuzimanje dokumenata žalbe od strane odabranog ponuditelja (i natjecatelja)
U članku je objašnjen postupak preuzimanja dokumenata žalbe odabranog ponuditelja (i natjecatelja) slanja očitovanja na žalbu odabranog ponuditelja (i na...
Fri, 28 Oct, 2022 at 9:08 AM
Postupak elektroničke dostave žalbe na postupak prema Zakonu o koncesijama
Sadržaj: 1. Uvod 2. Postupak elektroničke dostave žalbe na postupak prema Zakonu o koncesijama 1. Uvod Osnovne informacije Od 11. listopada 2022...
Tue, 11 Oct, 2022 at 3:22 PM
Postupak elektroničke dostave žalbe u ostalim slučajevima
Sadržaj: 1. Uvod 2. Postupak elektroničke dostave žalbe u ostalim slučajevima 1. Uvod Osnovne informacije Članak je namijenjen gospodarskim subj...
Wed, 12 Oct, 2022 at 10:45 AM
Očitovanje na žalbu treće strane (npr. drugorangirani)
Ovaj članak namijenjen je zainteresiranim gospodarskim subjektima koje je DKOM pozvao na očitovanje kao treću stranu (npr. drugorangirani). Nakon prija...
Thu, 13 Oct, 2022 at 8:53 AM
Očitovanje i izmjena/dopuna žalbe žalitelja | Pristup dokumentima u žalbenom postupku
Ovaj članak je namijenjen žalitelju/opunomoćeniku. U članku je opisan postupak prilaganja dokumenta žalitelja/opunomoćenika (npr. očitovanje na žalbu, dopun...
Thu, 3 Nov, 2022 at 2:46 PM