U EOJN naručitelji objavljuju informaciju o izjavljenoj žalbi na:

 • Dokumentaciju o nabavi ili
 • Izmjenu dokumentacije o nabavi

 

Pravna osnova:

Članak 419. stavak 1.

Ako je izjavljena žalba na dokumentaciju o nabavi, ili na njezinu izmjenu, naručitelj je obvezan odmah po primitku žalbe na isti način i na istim internetskim stranicama na kojima je objavljena osnovna dokumentacija o nabavi objaviti informaciju da je na dokumentaciju izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.

Novo: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN 114/22) – od 11. listopada 2022.

 • Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN 114/22) omogućeno je objavljivanje informacije o izjavljenoj žalbi BEZ zaustavljanja postupka


Postupak objavljivanja informacije o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju o nabavi (ili na njezinu izmjenu) BEZ zaustavljanja postupka:

 • U rubrici "Rad s postupkom" odaberite "Informacija o izjavljenoj žalbi BEZ zaustavljanja postupka nabave"


 • Upišite osnovne podatke o izjavljenoj žalbi


 

 • Kreirajte dokument informacije o izjavljenoj žalbi
 • Preuzmite i spremite kreirani dokument lokalno na računalo

Slika na kojoj se prikazuje tekst

Opis je automatski generiran

 

 • 1. Kliknite na "Dodaj novi dokument"
 • 2. Učitajte dokument informacije o izjavljenoj žalbi
 • 3. Kliknite na "Objavi"
 • 4. Prikaz forme javno objavljenog dokumenta
 • Obavijest se šalje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima i DKOMu
 • Postupak se ne zaustavlja
 • Zaprimljene ponude se ne brišu


 

  

NAPOMENA NARUČITELJA:

 • Za sve ostale tipove žalbe (npr. žalba na Odluku o odabiru), ako želite objaviti informaciju u EOJN, dokument objavljujete kao prilog dokumentaciji o nabavi.
 • U rubrici "Dokumenti" odaberite "Dokumentacija" i kliknite na "Dodaj" te učitajte dokument.
 • Dokument se objavljuje odmah nakon učitavanja i obavijest se šalje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima.,