UPUTA O SADRŽAJU I DOSTAVLJANJU GODIŠNJIH IZVJEŠĆA

http://www.javnanabava.hr/


KAKO ZAPOČETI SA UPISOM VRIJEDNOSTI?

Nakon prijave u EOJN RH u izborniku IZVJEŠĆA odaberite NOVA STATISTIKA.


UPIS VRIJEDNOSTI:

Napomena: Sukladno "SMJERNICAMA ZA PRILAGODBU JAVNE NABAVE U PROCESU ZAMJENE HRVATSKE KUNE EUROM" izrada statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2023. provodi se na istim osnovama kao i do sada, te se iznosi unose u eurima.

U 1. koraku unosite jednostavne nabave čije su procijenjene vrijednosti za robe i usluge do 200.000,00 kuna/26.540,00 EUR, odnosno za radove do 500.000,00 kuna/66.360,00 EUR.

Unos ugovorenih vrijednosti je bez PDV-a. Unosite jednogodišnje zbrojene vrijednosti za navedene kategorije.

Ako niste provodili jednostavnu nabavu za određenu kategoriju (npr. za radove) upišite 0. 


U 2. koraku unosite jednostavne nabave čije su procijenjene vrijednosti za robe i usluge do 200.000,00 kuna/26.540,00 EUR, odnosno za radove do 500.000,00 kuna/66.360,00 EUR, a koje su u vezi s financiranjem iz EU fondova (ako je primjenjivo).

Unos ugovorenih vrijednosti je bez PDV-a. Unosite jednogodišnje zbrojene vrijednosti za navedene kategorije.


U 3. koraku unosite jednostavne nabave čije su procijenjene vrijednosti za robe i usluge do 200.000,00 kuna/26.540,00 EUR, odnosno za radove do 500.000,00 kuna/66.360,00 EUR, a koje su u vezi s provedbom Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom (ako je primjenjivo).

Unos ugovorenih vrijednosti je bez PDV-a. Unosite jednogodišnje zbrojene vrijednosti za navedene kategorije.


Kliknite na gumb SPREMI I DALJE.

Navedenim postupkom izvršili ste obvezu dostave statističkog izvješća za 2023. godinu.


KREIRANJE IZVJEŠĆA:

U 4. koraku možete kreirati izvješće u pdf formatu. Kliknite na gumb KREIRAJ IZVJEŠĆE i spremite izvješće lokalno na računalo za vaše potrebe. Kreirano izvješće nije potrebno dostavljati pisanim putem.


Ugovori o javnoj nabavi i okvirni sporazumi automatski se ispisuju u statističkom izvješću javne nabave iz objavljenih Obavijesti o dodjeli ugovora po datumu objave obavijesti. Nije ih potrebno niti moguće "ručno" unositi.


VAŽNE NAPOMENE:

1. ADMIN NARUČITELJA je ovlašten dostaviti statističko izvješće o javnoj nabavi u EOJN RH.

2. Podatke možete izmijeniti do 31. ožujka 2024. godine (IZVJEŠĆA -> UNOS STATISTIKE -> označite 2023. godinu, kliknite na IZMJENA STATISTIKE i ponovite postupak upisa i kreiranja izvješća).

3. Izvješće se automatski zaključuje istekom roka za dostavu 31. ožujka 2024.