Ovaj članak je namijenjen žalitelju/opunomoćeniku. U članku je opisan postupak prilaganja dokumenta žalitelja/opunomoćenika (npr. očitovanje na žalbu, dopuna žalbe i sl.)


NAPOMENA: U koraku "Dokumenti žalbe" žalitelju/opunomoćeniku su dostupni svi dostavljeni dokumenti u žalbenom postupku i odgovori/očitovanja ako je primjenjivo


  • Nakon prijave u sustav u izborniku "PONUDITELJI" odaberite "Žalbe korisnika (moje)"


  • Označite Vašu žalbu i kliknite na "Dokumenti u postupku"


  1. Pozicionirajte se na 11. korak ISPRAVAK/DOPUNA
  2. Kliknite na "Dodaj novi dokument"
  3. Učitajte dokument
  4. Kliknite na "Slanje"
  5. Za konačno slanje dokumenta kliknite na "Pošalji"

NAPOMENA: Dokumenti se učitavaju isključivo u pdf formatu