VAŽNA NAPOMENA: Iznimno u pregovaračkom postupku bez prethodne objave poziva na nadmetanje Odluku o odabiru dostavljate u procesu "Ostali dokumenti".


Objavljivanje Odluke o odabiru

 • U "Radu s postupkom" odaberite "Odabir" kako je prikazano na sljedećoj slici:


 • "Status ponude" koja je iz bilo kojeg razloga odbijena označite sa "Neprihvatljiva", a prihvatljive ponude sa "Prihvatljiva"
 • Ukoliko je predmet podijeljen na grupe i zaprimljena jedna ponuda za više grupa predmeta nabave. Ako je ponuda odbijena npr. za jednu grupu, a za ostale je prihvatljiva tada:
  • polje "Status ponude" označite sa "Prihvatljiva" i polje "Status" za grupu koja je odbijena označite sa "Neprihvatljiva", a grupe koje su prihvatljive sa "Prihvatljiva"


 • Da biste označili odabranog ponuditelja stavite kvačicu na polje "Odabir"
 • Ukoliko je predmet podijeljen na grupe označite polje "Odabir" za sve grupe za koje namjeravate objaviti Odluku o odabiru


IZNIMKA: U pregovaračkom postupku bez prethodne objave Odluka o odabiru se ne objavljuje javno. Odluku dostavljate ponuditeljima.

 • U postupku, u rubrici "Dokumenti" odaberite "Ostali dokumenti". Učitajte odluku te je pošaljite.


 • Učitavanjem Odluke o odabiru dokument se javno objavljuje i šalje se obavijest
 • Polja "Ugovor/grupa je dodijeljen(a)" i "Nije zaprimljena niti jedna ponuda...." označite kako je prikazano na sljedećoj slici
 • Upišite "Datum donošenja Odluke o odabiru"

NAPOMENA:

 • Zapisnik o pregledu i ocijeni ponude objavljujete u detaljima postupka u rubrici "Dokumenti" –> "Ostali dokumenti" -> "+ Dodaj novi dokument"Objavljivanje Obavijesti o dodjeli ugovora

 • Nakon učitavanja Odluke o odabiru EOJN omogućava objavljivanje Obavijesti o dodjeli ugovora
 • U "Radu s postupkom" kliknite na "Sklapanje ugovora/rezultati postupka"

NAPOMENA: Obavijest o dodjeli ugovora trebate objaviti sukladno ZJN 2016 (uzeti u obzir zakonske rokove)


 • Upišite oznaku ugovora za sve ugovore za koje objavljujete Obavijest o dodjeli ugovora
 • Upišite Konačnu ukupnu vrijednost ugovora, uključujući sve ugovore, grupe, obnavljanja i opcije (bez PDV-a)


 • Kreirajte, provjerite i pošaljite na objavljivanje Obavijest o dodjeli ugovora


NAPOMENA (specifičan slučaj):

Što ako je odluka o odabiru donešena i objavljena u EOJN RH za više grupa, a mi želimo objaviti Obavijest o dodjeli za ugovore za jednu grupu?

Prije objavljivanja potrebno je u procesu "Rad s postupkom -> Odabir / Poništenje" u koraku "Odabir" maknuti oznaku (kvačicu) odabranog ponuditelja za grupe za koje ne planirate objaviti obavijest odnosno ostaviti označene odabrane ponuditelje za grupe za koje planiramo objaviti obavijest o dodjeli ugovora.