Kreiranje novog postupka

 • U izborniku "Postupci JN" odaberite "Novi postupak ZJN 2016"


Osnovni parametri

Vrsta postupka

 • Odaberite otvoreni postupak

Sklapa se

 • Ugovor o javnoj nabavi
 • Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom ili
 • Okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata

VAŽNA NAPOMENA: Nije moguće naknadno ispravljati osnovne parametre osim procijenjene vrijednosti!


Podaci o nabavi i nadležni uredi


Podaci o grupama

Ako predmet nije podijeljen na grupe tretira se kao jedna grupa

 • Ne stavljajte kvačicu i kliknite na gumb "Spremi i dalje"


Ako je predmet podijeljen na grupe

 • Grupu dodajete na gumb "Dodaj"
 • Zbroj procijenjenih vrijednosti svih grupa ne smije biti veći od ukupne procijenjene vrijednostiKriterij za odabir ponude

 • Za svaku grupu zasebno određujete kriterij ocjenjivanja ponude


Postupak

Rok za dostavu ponude

 • Format unosa datuma "dd.mm.gggg" (npr. "12.12.2012")
 • Format unosa vremena "ss:mm:ss" (npr. "15:00:00")

Rok valjanosti ponude može biti izražen

 • u mjesecima ili
 • do određenog datuma


Postavljanje dokumentacije

 • Dokumentaciju o nabavi učitavate na gumb "Učitaj"
 • Ukoliko želite izmijeniti dokument koristite gumb "Izmijeni"
 • Za dodavanje priloga dokumentaciji koristite gumb "Dodaj"


Ovlašteni predstavnici

Ovlašteni predstavnici naručitelja su osobe (korisnici) koje su zadužene za provođenje postupka javnog otvaranja ponuda.

U postupku e-nabave moraju sudjelovati dva ovlaštena predstavnika naručitelja (princip 4 oka), koji moraju biti registrirani u sustavu.

Ovlašteni predstavnici naručitelja zaprimaju e-mailom privatne ključeve (XML datoteka) pomoću kojih se pokreće postupak javnog otvaranja ponuda nakon isteka roka za dostavu ponuda, odnosno na početku javnog otvaranja ponuda.


Zamjenici ovlaštenih predstavnika naručitelja su korisnici (nije ih obavezno odabrati) koji će aktivno sudjelovati u daljnjim procesima elektroničke javne nabave u slučaju spriječenosti ovlaštenih predstavnika, tj. „više sile“.

Odabranim zamjenicima sustav šalje kopije privatnih ključeva (XML datoteka) koji će se kasnije koristiti pri otvaranju e-ponuda.

Ovlaštene predstavnike naručitelja i opcionalno njihove zamjenike odaberite iz liste registriranih korisnika u Vašoj organizaciji.


Unos troškovnika

Troškovnici se prilažu odvojeno od dokumentacije o nabavi.

Ukoliko se radi o nabavi podjeljenoj na grupe, za svaku grupu se prilaže zasebni dokument troškovnika.

Sustav prepoznaje dva tipa troškovnika koji se koriste u modulu e‐nabave:

 • standardizirani (troškovnik kreiran od sustava) i
 • nestandardizirani (troškovnik pripremljen od naručitelja).

Naručitelji odlučuje želi li koristiti standardizirani ili nestandardizirani troškovnik.

Ako je predmet nabave podijeljen na grupe – tip troškovnika odabire se za sve grupe predmeta nabave, tj. nije moguće koristiti različite tipove troškovnika na razini pojedine grupe predmeta nabave.


Obavijest o nadmetanju

Nakon što ste unijeli sve podatke o postupku, priložili dokumentaciju o nabavi, troškovnik, odabrali ovlaštene predstavnike naručitelja za željeni postupak, potrebno je

 • Kreirati "Obavijest o nadmetanju" 
 • Provjeriti sadržaj i
 • Poslati na objavu


Potvrda o uspješnom slanju