Pravna osnova:

 • IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNOG SPORAZUMA TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA (u daljnjem tekstu: objavljivanje dodatka ugovora)
 • čl. 314. – 321. ZJN 2016.


Objavljivanje dodatka ugovora

 • Otvorite postupak u kojem je objavljen osnovni ugovor te
 • U "Radu s postupkom" odaberite "Izmjena ugovora tijeklom trajanja - dodaci ugovoru" kako je prikazano na sljedećoj slici:


Osnovni podaci


Grupe – ugovori

NAPOMENE: objavljujete obavijest o dodjeli ugovora za svaki ugovor posebno.

 • Odaberite ugovor za koji želite objaviti dodatak ugovora i kliknite na "Spremi i dalje"


Unos podataka dodatka ugovora

 • Na slici su označena obavezna polja.
 • Vrijednosti upisujete bez PDV-a.
 • Koristite povećalo za odabir valute, CPV-a i NUTS koda.

...


Kreiranje Obavijesti o izmjeni ugovora tijekom njegova trajanja

Nakon što ste unijeli sve podatke o izmjeni ugovora tijekom njegova trajanja potrebno je

 • Kreirati "Obavijest o izmjeni" 
 • Provjeriti sadržaj i
 • Poslati na objavu


Potvrda o uspješnom slanju