EOJN 2017.

Plan nabave – priprema i objava plana nabave | izmjena i dopuna | pregled objavljenih planova nabave
Sadržaj Pravna osnova Priprema i objava plana nabave Izmjena i dopuna plana nabave (naknadne izmjene, dopune i brisanje stavki plana nabave) Pregled ob...
Mon, 17 Oct, 2022 at 8:51 AM
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima (od 1. siječnja 2018.) – uputa – priprema, objava, pregled i slanje primjedbi ili prijedloga
Sadržaj Pravna osnova Priprema i javna objava nacrta dokumentacije o nabavi Pregled objavljenih prethodnih savjetovanja i slanje primjedbi ili prijedlog...
Wed, 2 May, 2018 at 9:13 AM
Novo u EOJN RH od 1. siječnja 2018.
1. Plan nabave Modul je u funkciji na EOJN RH od 18. prosinca 2017. 2. Prethodno savjetovanje Modul je u funkciji na EOJN RH od 18. prosinca 2017. ...
Mon, 29 Jan, 2018 at 8:23 AM
Registar ugovora (od 1. siječnja 2018.) – uputa – kreiranje, ažuriranje i pregled
Sadržaj Pravna osnova Registar ugovora Ažuriranje registra ugovora (naknadne izmjene) Pregled objavljenih registara ugovora 1. Pravna osnova Prav...
Wed, 3 Nov, 2021 at 12:40 PM
"Jedna ponuda jedna grupa" (od 1. siječnja 2018.)
Od 1. siječnja 2018. godine EOJN RH onemogućava dostavu jedne ponude za više grupa. Sukladno Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima ...
Fri, 22 Dec, 2017 at 10:51 AM
Ukidanje provjere naprednog elektroničkog potpisa (od 1. siječnja 2018.)
Od 1. siječnja 2018. iz EOJN RH ukida se funkcionalnost provjere naprednog elektroničkog potpisa. Ukida se kod provjere uveza ponude/ZZS prije slanja. ...
Fri, 22 Dec, 2017 at 12:53 PM
Ažuriranje podataka o organizaciji
U svrhu skorašnje primjene spajanja EOJN RH na vanjske registre Republike Hrvatske gospodarski subjekti (ponuditelji) trebaju ažurirati podatke o organizaci...
Tue, 20 Feb, 2018 at 2:44 PM
Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti
Od 8. ožujka 2018. na snazi je nova Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti. Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti
Thu, 8 Mar, 2018 at 7:48 AM
Kako središnje tijelo javne nabave prenosi prava za objavu ugovora na druge naručitelje?
Središnjem tijelu javne nabave omogućen je prijenos prava na sklapanje ugovora na drugog naručitelja Navedena akcija omogućava drugom naručitelju Objavit...
Thu, 8 Mar, 2018 at 10:30 AM
Dohvat dokaza iz registara i evidencija RH u EOJN RH (Sudski registar, Obrtni registar, Kaznena evidencija i Porezna evidencija)
Pravna osnova Sukladno čl. 71., 262., 263., 264. i 265. ZJN 2016. u EOJN RH omogućen je dohvat dokaza iz registara i evidencija Republike Hrvatske (dalje ...
Tue, 31 May, 2022 at 10:01 AM