1. Plan nabave

Modul je u funkciji na EOJN RH od 18. prosinca 2017.


2. Prethodno savjetovanje

Modul je u funkciji na EOJN RH od 18. prosinca 2017.


3. Registar ugovora

Modul je u funkciji na EOJN RH od 1. siječnja 2018.


4. E-žalba

Modul je u funkciji na EOJN RH od 1. siječnja 2018.


5. Jedna ponuda <–> jedna grupa

U funkciji od 1. siječnja 2018.


6. Nove vrijednosti europskih pragovova

U funkciji od 1. siječnja 2018.

Europska komisija na temelju ovlasti iz EU direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU te 2009/81/EZ donijela akte kojima se od 1. siječnja 2018. mijenjaju vrijednosti europskih pragova (nabava velike vrijednosti).


7. Ukidanje provjere naprednog elektroničkog potpisa

U funkciji od 1. siječnja 2018.


8. Ukidanje notifikacija od 1. siječnja 2018.:

  • U postupku pripreme poziva na nadmetanje ne šalju se e-mailovi obavijesti, korisnicima koji imaju pravo na postupak, o priloženim dokumentima
  • U potpunosti ukinuto slanje notifikacije naručitelju da je zaprimljena ponuda