Sadržaj

 1. Pravna osnova
 2. Registar ugovora
 3. Ažuriranje registra ugovora (naknadne izmjene)
 4. Pregled objavljenih registara ugovora


1. Pravna osnova

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_10_101_2339.html


2. Registar ugovora

VAŽNE NAPOMENE

Automatsko popunjavanje registra

 • Ugovori o javnoj nabavi i okvirni sporazumi, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma (tzv. tromjesečne objave ugovora), automatski se upisuju u registar objavom odgovarajuće obavijesti o dodjeli ugovora u EOJN RH.
 • Ugovori su prikazani na listi "Moji ugovori" (u izborniku "REGISTAR UGOVORA")

Ručno popunjavanje registra

 • Naknadno je moguće ažurirati ostale podatke koji nisu objavljeni u obrascu (npr. datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti i sl.).
 • Ručno se dodaju, a po potrebi i ažuriraju, ugovori o jednostavnoj nabavi (koji nisu objavljeni na platformi EOJN RH)
 • Admin naručitelja je ovlašten ažurirati registar ugovora


Automatsko popunjavanje registra

Registar ugovora se automatski popunjava sa podacima iz obavijesti o dodijeli ugovora objavljenih u EOJN RH.

Obrasci čija objava utječe na automatsko ažuriranje registra:

 • Standardni obrazac 3: Obavijest o dodjeli ugovora
 • Standardni obrazac 6: Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava
 • Standardni obrazac 20: Obavijest o izmjeni
 • Standardni obrazac 21: Društvene i druge posebne usluge – javni ugovori
 • Standardni obrazac 22: Društvene i druge posebne usluge – sektorska nabava

Npr. sve obavijesti o dodjeli ugovora poslane od 1. siječnja 2018. ulaze u registar ugovora za 2018. godinu. Dakle, datum slanja obrasca je podatak koji utječe na ažuriranje registra ugovora, a ne datum sklapanja ugovora.


Jednostavna nabava

Podate o ugovorima o jednostavnoj nabavi upisujete ručno u registar ugovora kroz sučelje EOJN RH

 • U izborniku "REGISTAR UGOVORA" odaberite "Moji ugovori"


 • Kliknite na "Novi ugovor" ukoliko želite dodati ugovor o jednostavnoj nabavi


 • U koracima upišite tražene podatke iz ugovora o jednostavnoj nabavi


Objavljivanje ugovora o jednostavnoj nabavi

Nakon unosa podataka iz ugovora o jednostavnoj nabavi potrebno je objaviti pripremljeni ugovor.

 • U izborniku "REGISTAR UGOVORA" odaberite "Moji ugovori"
 • Označite ugovor jednostave nabave, kliknite na "Objavi" te potvrdite na "OK"


3. Ažuriranje registra ugovora (naknadne izmjene)


Ažuriranje ugovora (o jednostavnoj nabavi) (objavljenog u registru ugovora kroz sučelje EOJN RH)

 • U izborniku "REGISTAR UGOVORA" odaberite "Moji ugovori"
 • Označite ugovor (o jednostavoj nabavi) te kliknite na "Omogući ažuriranja"
 • Nakon navedene akcije status ugovora se mijenja iz "Objavljen" u "U izmjeni/dopuni". Navedeni status omogućava ažuriranje ugovora.


 • Označite ugovor (o jednostavnoj nabavi) te kliknite na "Ažuriranje ugovora"


 • U koracima izmijenite željene podatke o ugovoru
 • Status "U izmjeni/dopuni" označava izmijenjenu odnosno dopunjenu stavku koja nije objavljena.


Nakon promjene potrebno je objaviti ažurirane podatke

 • Označite ažurirani ugovor (jednostavne nabave), kliknite na "Objavi" te potvrdite na "OK".
 • Nakon navedene akcije ugovor (jednostavne nabave) je ažuriran i status ugovora se vraća u "Objavljen"


Ažuriranje ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, uključujući ugovore sklopljenih temeljem okvirnog sporazuma

 • Naknadno je moguće ažurirati ugovore o javnoj nabavi i okvirnim sporazumima, uključujući ugovore sklopljenih temeljem okvirnog sporazuma odnosno dopisati ostale podatke koji nisu objavljeni u obrascu (npr. datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti i sl.).
 • Princip ažuriranja je isti kao i ugovora jednostavne nabave osim što nije moguće mijenjati podatke koji su objavljeni u obrascu (npr. vrijednost ugovora, odabrani ponuditelj i sl.). Princip je objašnjen na početku poglavlja "3. Ažuriranje registra ugovora (naknadne izmjene)"


4. Pregled objavljenih registara ugovora

 • Registre ugovora mogu pregledavati svi korisnici uključujući i anonimne korisnike.


 • Na naslovnici EOJN RH kliknite na "Registri ugovora"
 • Odaberite razdoblje i naručitelja te kliknite na "Kreiraj izvješće"
 • Spemite registar lokalno na računalo u .pdf, .doc ili .xls formatu