Sadržaj

 1. Pravna osnova
 2. Priprema i objava plana nabave
 3. Izmjena i dopuna plana nabave (naknadne izmjene, dopune i brisanje stavki plana nabave)
 4. Pregled objavljenih planova nabave


1. Pravna osnova

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_10_101_2339.html



2. Priprema i objava plana nabave

Napomene

 • Plan nabave mogu pripremiti te objaviti svi korisnici koji imaju dodijeljenu korisničku ulogu "Admin naručitelja".
 • Moguće je objaviti jedan dokument plana nabave po godini po naručitelju (jedinstveni OIB).
 • Isti korisnik priprema i objavljuje plan nabave za naručitelja.


Kreiranje novog plan nabave

 • Nakon prijave u EOJN RH u izborniku "POSTUPCI JN" odaberite "Planovi nabave".
 • Kliknite na "Novi plan nabave" kako biste kreirali zapis plana nabave za prvu moguću godinu.



Unos plana nabave

Plan nabave možete unositi na dva načina:

 1. "stavka po stavku" – (preporučamo za planove nabave sa manje od 50 stavki)
  • Opcija "Dodaj stavku" za dodavanje stavke
  • Opcija "Objavi plan" za objavljivanje nakon unosa svih stavaka
 2. pomoću "predloška plana nabave" kreiranog od EOJN RH – (preporučamo za planove nabave sa više od 50 stavki)
  • Opcija "Preuzmi predložak" za preuzimanje predloška plana nabave u .xls formatu
   • Popunite predložak plana nabave lokalno na računalu
   • Napomena: zabranjena je izmijena formata i stilova čelija. Dozovljeno je kopiranje/lijepljenje isključivo vrijednosti kao običan tekst. Preporučamo "ručni" unos svih stavaka u predložak bez kopiranja/lijepljenja.
  • Opcija "Učitaj" za učitavanje plana nabave ispunjenog pomoću predloška u .xls formatu
  • Opcija "Objavi plan" za objavljivanje nakon učitavanja plana nabave iz predloška (Plan nabave objavljujete samo prvi put. Kasnije je moguće raditi isključivo izmjenu i dopunu pojedinih stavki u objavljenom planu nabave.


Predložak plana nabave možete preuzeti na gumb "Preuzmi predložak"



Predložak plana nabave

Novo polje/stupac od 1. siječnja 2021.: Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU


Vrsta postupka
Obavezna polja
Neobavezna polja
Postupak jednostavne nabave
Evidencijski broj nabave

Posebni režim nabave
Predmet nabave (najviše 200 znakova)
Planirani početak postupka
Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)

Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)
Napomena
Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)
Predmet podijeljen na grupe?


Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?
Sve ostale vrste postupkaEvidencijski broj nabave

Posebni režim nabave
Predmet nabave (najviše 200 znakova)

Napomena
Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)


Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)


Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)


Planirani početak postupka


Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma

Predmet podijeljen na grupe?


Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica


PoljeOpisObaveznostPrimjer ispravnog unosaPrimjer neispravnog unosaDozvoljene vrijednosti
Evidencijski broj nabavePodržava slova, brojke i specijalne znakoveObavezan podatakEVB-4/18-Slova, brojke i specijalni znakovi
Predmet nabave (najviše 200 znakova)Podržava slova, brojke i specijalne znakove, dozvoljeno je najviše 200 znakovaObavezan podatakMotorni benzin i dizel gorivo<Svaki opis preko 200 znakova>Slova, brojke i specijalni znakovi
Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)Podržava unos aktivne CPV oznake (1 CPV po stavci plana nabave)Obavezan podatak030000003000000Samo vrijednosti koje se nalaze u padajućoj listi
03000000-103000000-1 - Poljoprivredni proizvodi, proizvodi uzgoja, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi
03000000, 71356200
Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)Podržava unos brojčane vrijednostiObavezan podatak50.000,0050.000,00 knBrojke
Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)Podržava odabir iz liste vrijednostiObavezan podatakPostupak jednostavne nabaveJednostavna nabavaSamo vrijednosti koje se nalaze u padajućoj listi
Posebni režim nabavePodržava odabir iz liste vrijednosti i prazno poljeNeobavezan podatakDruštvene i posebne uslugeDruštveneSamo vrijednosti koje se nalaze u padajućoj listi ili prazno polje
Postupak jednostavne nabavepostupak   jednostavne   nabave
Predmet podijeljen na grupe?Podržava odabir iz liste vrijednosti i prazno poljeObavezan podatak za postupke javne nabaveDAGrupa 1, Grupa 2, Grupa 3Samo vrijednosti koje se nalaze u padajućoj listi ili prazno polje
Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?Podržava odabir iz liste vrijednosti i prazno poljeObavezan podatak za postupke javne nabaveOkvirni sporazumOS/narudžbenicaSamo vrijednosti koje se nalaze u padajućoj listi ili prazno polje
Planirani početak postupkaPodržava slova, brojke i specijalne znakoveObavezan podatak za postupke javne nabaveII kvartal-Slova, brojke i specijalni znakovi
Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazumaPodržava slova, brojke i specijalne znakoveObavezan podatak za postupke javne nabave2 godine-Slova, brojke i specijalni znakovi
NapomenaPodržava slova, brojke i specijalne znakoveNeobavezan podatakPostupak provodi centralna nabava-Slova, brojke i specijalni znakovi


Predložak Plana nabave za 2023. godinu (od 11. listopada 2022.)



Pregled, uređivanje i objava plana nabave

 • Za uređivanje stavke prije objave kliknite na 
 • Za brisanje stavke prije objave kliknite na
 • Pregled, dodavanje stavke i provjera ukupnog broja učitanih stavaka



Napomene

 • Plan nabave objavljuje se odmah nakon što potvrdite objavu
 • Nije moguće brisati plan nabave nakon objave
 • Nakon objave plana nabave više nije moguće koristiti predložak u .xls formatu za navedenu godinu
 • "Ažuriranja" plana nabave (izmjene, dopune i/ili brisanje stavki) radi se kroz sučelje EOJN RH


 • Da biste objavili plan nabave kliknite na "Objavi plan"


3. Izmjena i dopuna plana nabave

 • Otvorite plan nabave
  • u izborniku "POSTUPCI JN" odaberite "Planovi nabave"
  • označite plan nabave i kliknite na "Detalji plana nabave"


 • "Ažurirajte" stavke plana nabave, spremite te objavite promjene
  • Za izmjenu ili dopunu stavke kliknite na 
  • Za brisanje stavke kliknite na
  • Za dodavanje stavke kliknite na

  • Za objavu svih ažuriranih stavki (izmjene, dopune i/ili brisanje stavki) kliknite na "Objavi sve promjene"


Standardna forma za izmjenu i dopunu stavke prikazana je na sljedećoj slici:


Prije objavljivanja promjena prikazani su statusi stavaka.

 • Legenda statusa stavki:
  • Bijela boja odnosno stavke bez statusa označavaju sve objavljene stavke dakle one koje nisu mijenjane.
  • Plava boja označava stavke koje su dodane, a još nisu objavljene.
  • Žuta boja označava stavke koje su izmijenjene, a izmjena još nije objavljena.
  • Crvena boja označava stavke koje su brisane, a izmjena još nije objavljena.


Slika prikazuje pripremljene 3 stavke po jedna izmjenjena, dopunjena i obrisana stavka koje čekaju na objavljivanje.

Napomena: nakon što kliknete na gumb "Objavi sve promjene" objavljuju se sve napravljene izmjene, dopune i/ili brisanja stavaka.

Potvrda:



"Odbaci neobjavljene promjene"

 • Opciju koristite ako želite poništiti pripremljenu izmjenu koju ipak ne želite objaviti.
 • Napominjemo da nije moguće poništiti objavljenu izmjenu stavke plana nabave.


 • Otvorite detalje stavke na
 • Kliknite na gumb "Odbaci neobjavljene promjene"




4. Pregled objavljenih planova nabave

 • Planove nabave mogu pregledavati svi korisnici uključujući i anonimne korisnike.
 • Na naslovnici EOJN RH kliknite na "Planovi nabave"



 • Odaberite naručitelja i kliknite na "Kreiraj izvješće"


 • Planove nabave možete preuzeti u .xls, .pdf ili .doc formatu
 • U istom dokumentu vidljiv je objavljeni plan nabave i sva eventualna ažuriranja (obrisane, dodane ili izmijenjene stavke plana nabave)