Sadržaj

 1. Pravna osnova
 2. Registar ugovora
 3. Ažuriranje registra ugovora (naknadne izmjene)
 4. Pregled objavljenih registara ugovora


1. Pravna osnova

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_10_101_2339.html


2. Registar ugovora

VAŽNE NAPOMENE

Automatsko popunjavanje registra

 • Ugovori o javnoj nabavi i okvirni sporazumi, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma (tzv. tromjesečne objave ugovora), automatski se upisuju u registar objavom odgovarajuće obavijesti o dodjeli ugovora u EOJN RH.
 • Ugovori su prikazani na listi "Moji ugovori" (u izborniku "REGISTAR UGOVORA")

Ručno popunjavanje registra

 • Naknadno je moguće ažurirati ostale podatke koji nisu objavljeni u obrascu (npr. datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti i sl.).
 • Ručno se dodaju, a po potrebi i ažuriraju, ugovori o jednostavnoj nabavi (koji nisu objavljeni na platformi EOJN RH)
 • Admin naručitelja je ovlašten ažurirati registar ugovora
 • NOVO (od 4. ožujka 2019.): novi ugovori jednostavne nabave i ažurirani ugovori jednostavne i javne nabave šalju se na objavljivanje te se javno objavljuju sljedeći dan


Automatsko popunjavanje registra

Registar ugovora se automatski popunjava sa podacima iz obavijesti o dodijeli ugovora objavljenih u EOJN RH.

Obrasci čija objava utječe na automatsko ažuriranje registra:

 • Standardni obrazac 3: Obavijest o dodjeli ugovora
 • Standardni obrazac 6: Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava
 • Standardni obrazac 20: Obavijest o izmjeni
 • Standardni obrazac 21: Društvene i druge posebne usluge – javni ugovori
 • Standardni obrazac 22: Društvene i druge posebne usluge – sektorska nabava

Npr. sve obavijesti o dodjeli ugovora poslane od 1. siječnja 2018. ulaze u registar ugovora za 2018. godinu. Dakle, datum slanja obrasca je podatak koji utječe na ažuriranje registra ugovora, a ne datum sklapanja ugovora.


Kratak opis funkcionalnosti registra ugovora

NAPOMENA: ovisno o željenoj akciji potrebno je pojedinačno označiti/zaplaviti ugovor jednostavne ili javne nabave te kliknuti na gumb.

 • Gumb "Novi ugovor" – unos novog ugovora jednostavne nabave u registar ugovora
 • Gumb "Detalji" – pregled ugovora jednostavne ili javne nabave
 • Gumb "Ažuriranje ugovora" – ažuriranje objavljenih ugovora jednostavne ili javne nabave
 • Gumb "Pošalji na objavu" – slanje ažuriranih ugovora jednostavne ili javne nabave na objavljivanje ili slanje novih ugovora jednostavne nabave na objavljivanje.
  • NAPOMENA: ažurirani ugovori odnosno novi ugovor jednostavne nabave javno su objavljeni sljedeći dan.
 • Gumb "Obriši" – brisanje ugovora iz registra
 • Status "U pripremi" – novi ugovor jednostavne nabave koji je pripremljen za objavljivanje nakon akcije "Novi ugovor". Ugovor nije poslan na objavljivanje.
 • Status "Poslan na objavu" – novi ugovor jednostavne nabave koji je poslan na objavljivanje nakon akcije "Pošalji na objavu". Sljedeći dan se javno objavljuje.
 • Status "U izmjeni/dopuni" – ažurirani ugovor (javne ili jednostavne nabave) nakon akcije "Ažuriranje ugovora" čija izmjena nije poslana na objavljivanje.
 • Status "Izmjena poslana na objavljivanje" – ažurirani ugovor (javne ili jednostavne nabave) nakon akcije "Pošalji na objavu" koji je poslan na objavljivanje. Sljedeći dan se izmjena javno objavljuje.
 • Status "Objavljen" – objavljen novi ugovor ili izmjena odnosno ažurirani ugovor.


Jednostavna nabava

Podate o ugovorima o jednostavnoj nabavi upisujete ručno u registar ugovora kroz sučelje EOJN RH

 • U izborniku "REGISTAR UGOVORA" odaberite "Moji ugovori"


 • Kliknite na "Novi ugovor" ukoliko želite dodati ugovor o jednostavnoj nabavi


 • U koracima upišite tražene podatke iz ugovora o jednostavnoj nabavi


Objavljivanje ugovora o jednostavnoj nabavi

Nakon unosa podataka iz ugovora o jednostavnoj nabavi potrebno je poslati na objavljivanje pripremljeni ugovor.

 • U izborniku "REGISTAR UGOVORA" odaberite "Moji ugovori"
 • Označite ugovor jednostavne nabave, kliknite na "Pošalji na objavu" te potvrdite na "OK"
 • Ugovor se javno objavljuje sljedeći dan.


3. Ažuriranje registra ugovora (naknadne izmjene)


Ažuriranje ugovora (o jednostavnoj ili javnoj nabavi) (objavljenog u registru ugovora kroz sučelje EOJN RH)

 • U izborniku "REGISTAR UGOVORA" odaberite "Moji ugovori"
 • Označite ugovor (o jednostavoj ili javnoj nabavi) te kliknite na "Ažuriranje ugovora".

 • U koracima izmijenite željene podatke o ugovoru


 • Status "U izmjeni/dopuni" označava izmijenjenu odnosno dopunjenu stavku koja nije objavljena.
 • Označite ažurirani ugovor (jednostavne nabave), kliknite na "Pošalji na objavu" te potvrdite na "OK".
 • Promjene se objavljuju i javno su vidljive sljedeći dan.


Ažuriranje ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, uključujući ugovore sklopljenih temeljem okvirnog sporazuma

 • Naknadno je moguće ažurirati ugovore o javnoj nabavi i okvirnim sporazumima, uključujući ugovore sklopljenih temeljem okvirnog sporazuma odnosno dopisati ostale podatke koji nisu objavljeni u obrascu (npr. datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti i sl.).
 • Princip ažuriranja je isti kao i ugovora jednostavne nabave osim što nije moguće mijenjati podatke koji su objavljeni u obrascu (npr. vrijednost ugovora, odabrani ponuditelj i sl.). Princip je objašnjen na početku poglavlja "3. Ažuriranje registra ugovora (naknadne izmjene)"
 • Unosom realizacije u ugovor sklopljenom temeljem Okvirnog sporazuma se automatski upisuje i u realizaciju Okvirnog sporazuma


4. Pregled objavljenih registara ugovora

 • Registre ugovora mogu pregledavati svi korisnici uključujući i anonimne korisnike.


 • Na naslovnici EOJN RH kliknite na "Registri ugovora"


 • Odaberite razdoblje i naručitelja te kliknite na "Kreiraj izvješće"
 • Spremite registar lokalno na računalo u .pdf, .doc ili .xls formatu