EOJN 2017.

Središnja/Zajednička javna nabava – prijenos prava na korisnike OS za sklapanje ugovora
Uputa je namijenjena naručiteljima koji provode postupke sa ciljem sklapanja okvirnog sporazuma (dalje u tekstu: OS) kao središnje tijelo za nabavu i kori...
Fri, 1 Feb, 2019 at 9:24 AM
Novo u EOJN RH od 4. ožujka 2019.
Registar ugovora (naručitelji) Novi princip ažuriranja ugovora jednostavne i javne nabave u registru ugovora u sustavu EOJN RH. Promjene ažuriranja ugovo...
Mon, 4 Mar, 2019 at 10:05 AM
Novo u EOJN RH od 8. travnja 2019.
Nova forma za preuzimanje ponude (naručitelji) Dodan datum ustrojavanja registra ugovora na izvještaj Automatsko popunjavanje matičnih poda...
Mon, 8 Apr, 2019 at 9:24 AM
Opći uvjeti poslovanja za Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske
UVODNE ODREDBE   Internetska aplikacija Elektroničkoga oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje u tekstu: aplikacija) u skladu je sa Zakonom o ja...
Tue, 3 Dec, 2019 at 9:41 AM
General Terms and Conditions of Electronic Public Procurement System of the Republic of Croatia
             INTRODUCTORY PROVISIONS   The Electronic Public Procurement Classifieds of the Republic of Croatia online application (hereinafter: applicat...
Sun, 8 Dec, 2019 at 5:03 PM
Vrijednosti europskih pragova od 1. siječnja 2020.
Obavještavamo korisnike da je Europska komisija na temelju ovlasti iz EU direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU te 2009/81/EZ donijela akte kojima se ...
Thu, 16 Jan, 2020 at 2:39 PM
FINA validator - HR
Od 14. veljače 2020. korisnici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH mogu provjeravati valjanost kvalificiranog ili naprednog elektroničkog potpisa/p...
Thu, 13 Feb, 2020 at 9:20 AM
FINA validator - ENG
From February 14, 2020, users of the Public Procurement System of the Republic of Croatia can validate qualified or advanced electronic signature/seal on ...
Thu, 13 Feb, 2020 at 9:20 AM
Preuzimanje dokumentacije
Da bi preuzeli dokumentaciju potrebno je imati korisničke podatke. Registracija za pravu osobu: https://help.nn.hr/support/solutions/articles/5000007824-r...
Thu, 27 Feb, 2020 at 9:55 AM