EOJN 2017.

Središnja/Zajednička javna nabava – prijenos prava na korisnike OS za sklapanje ugovora
Uputa je namijenjena naručiteljima koji provode postupke sa ciljem sklapanja okvirnog sporazuma (dalje u tekstu: OS) kao središnje tijelo za nabavu i kori...
Fri, 1 Feb, 2019 at 9:24 AM
Novo u EOJN RH od 4. ožujka 2019.
Registar ugovora (naručitelji) Novi princip ažuriranja ugovora jednostavne i javne nabave u registru ugovora u sustavu EOJN RH. Promjene ažuriranja ugovo...
Mon, 4 Mar, 2019 at 10:05 AM
Novo u EOJN RH od 8. travnja 2019.
Nova forma za preuzimanje ponude (naručitelji) Dodan datum ustrojavanja registra ugovora na izvještaj Automatsko popunjavanje matičnih poda...
Mon, 8 Apr, 2019 at 9:24 AM