EOJN 2017.

Poništenje postupka/grupe predmeta nabave prije isteka roka za dostavu ponuda
U slučaju poništenje postupka/grupe predmeta nabave prije isteka roka za dostavu ponuda naručitelji su obavezni objaviti Odluku o poništenju te standardni o...
Thu, 5 Jan, 2017 at 12:25 PM
Otvoreni postupak – objavljivanje Obavijesti o nadmetanju
Kreiranje novog postupka U izborniku "Postupci JN" odaberite "Novi postupak ZJN 2016" Osnovni parametri Vrsta postupka Odaberi...
Wed, 29 Mar, 2017 at 1:30 PM
Otvoreni postupak – ispravak poziva na nadmetanje – objavljivanje Obavijesti o izmjenama ili dodatnim informacijama
Ispravak poziva na nadmetanje Objavljuje se u standardnom obrascu F14 "Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama".  Nakon učitavanja p...
Thu, 30 Mar, 2017 at 11:43 AM
Žalba – objavljivanje informacije o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju o nabavi ili izmjenu DoN
U EOJN naručitelji objavljuju informaciju o izjavljenoj žalbi na: Dokumentaciju o nabavi ili Izmjenu dokumentacije o nabavi Pravna osnova: Članak 4...
Wed, 20 Jul, 2022 at 12:40 PM
Nastavak postupka nakon odbijene žalbe na dokumentaciju o nabavi ili njezinu izmjenu – ispravak poziva na nadmetanje
VAŽNA NAPOMENA NARUČITELJIMA: Da biste tehnički nastavili postupak i omogućili dostavu e-ponuda potrebno je minimalno objaviti ispravak roka za dostavu ...
Thu, 30 Mar, 2017 at 11:43 AM
Kako predati ponudu u ime zajednice ponuditelja?
Odaberite "Da" kako biste potvrditi da predajete ponudu u ime zajednice ponuditelja Kliknite na povećalo Klinite na "Unesi novu z...
Thu, 27 Apr, 2017 at 11:46 AM
Kako objaviti ispravak (DoN, troškovnika i objave) u otvorenom postupku javne nabave?
ISPRAVAK/IZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI I PRILOGA DoN: GDJE? Koristite opciju Dokumentacija KAKO? DoN možete izmijeniti (opcija: Izmijeni) novom i...
Wed, 29 Mar, 2017 at 1:05 PM
Otvoreni postupak – javno otvaranje ponuda
Javno otvaranje ponuda Preduvjeti za uspješnu provedbu javnog otvaranja ponuda: istek roka za dostavu ponuda, dva (registrirana u EOJNu) ovlaštena pre...
Wed, 3 Jan, 2018 at 8:44 AM
Otvoreni postupak – javna objava Zapisnika sa javnog otvaranja ponuda
VAŽNA NAPOMENA: Ako Zapisnik o javnom otvaranju ponuda i prilog(e) Zapisnika niste objavili u procesu "Otvaranje ponuda" možete i naknadno u &...
Tue, 12 Sep, 2017 at 2:09 PM
Izmjena troškovnika (bez objave obavijesti)
Izmjena troškovnika (bez objave obavijesti) U postupku u rubrici "Rad s postupkom" kliknite na "Izmjena troškovnika (bez objave obavijes...
Thu, 23 Mar, 2017 at 1:48 PM