Standardizirani troškovnik

 • Troškovnik generira sustav nije ga potrebno pripremati
 • Upotrebljava se iz excel predloška ili direktnim unosom stavaka u koracima pripreme (naručitelji) odnosno u postupku predaje ponude (ponuditelji)


Bitne napomene za naručitelje ako se primjenjuje „standardizirani troškovnik“:

 1. U standardiziranom troškovniku nije moguće dodavati ili brisati definirane stupce
 2. Naručitelji popunjavaju sljedeća polja:
  • R.br. – redni broj stavke – automatski se popunjava
  • Opis stavke – naziv stavke i opis
  • Oznaka jedinice – kom., kg, km, paketa, paleta… ili bilo koju drugu mjernu jedinicu
  • Količina
  • Napomena naručitelja – naručitelj navodi napomenu za željenu stavku
 3. Jedinične cijene za pojedinu stavku definirane su na dvije decimale i nije moguće upisati vrijednost nula


Izgled standardiziranog troškovnika – priprema troškovnika – naručitelji:


Primjena standardiziranog troškovnika

 • Predložak preuzimate u postupku pripreme Obavijesti o nadmetanju.
 • Nakon što ste ispunili stavke troškovnika, spremite dokument troškovnika (xls format) na računalo.
 • Učitajte ispunjeni dokument u koraku predviđenom za učitavanje troškovinika.
 • Nakon učitavanja troškovnika u EOJN, prikažu se sve stavke troškovnika. NAPOMENA: Stavke možete direktno upisivati bez korištenja predloška.
 • Prije slanja Obavijesti o nadmetanju na objavljivanje, možete provjeriti sadržaj troškovnika, tj. kako će navedeni troškovnik izgledati nakon što se Obavijest o nadmetanju objavi – opcija "Pregled troškovnika u Excelu".

Izgled standardiziranog troškovnika – predaja ponude – ponuditelji:


Bitne napomene za ponuditelje ako se u postupku primjenjuje „standardizirani troškovnik“:

 1. Ponuditelji popunjavaju sljedeća polja:
  • Jedinična cijena
  • Stopa PDV-a
  • Proizvođački naziv
  • Napomena ponuditelja
 2. Sva preostala polja koja je definirao naručitelj su zaključana
 3. Nije moguće dodavati ili brisati retke i stupce
 4. Jedinične cijene za pojedinu stavku definirane su na dvije decimale i nije moguće upisati vrijednost nula