Kako postaviti pitanje Naručitelju prije isteka roka za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanjem?

NAPOMENE:

 • Gospodarski subjekti mogu zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi tijekom roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i ponuda putem EOJNa.

 • Naručitelji će biti obaviješteni putem
  • sandučića u EOJNu i
  • na registriranu e-mail adresu.
 • Odgovore naručitelji javno objavljuju putem EOJNa.
 • Zainteresirani gospodarski subjekti će biti obaviješteni putem
  • sandučića u EOJNu i
  • na registriranu e-mail adresu.
 • Svako preuzimanje dokumenata pitanja i odgovora se evidentira te se može ustanoviti da li je dokument preuzet.


Rubriku "Pitanja i odgovori" možete pronaći na sljedeći način:

 • U izborniku "Ponuditelji" odaberite "Moji postupci"
 • Označite/zaplavite postupak i kliknite na "Dokumenti u postupku"


Slanje zahtjeva za pojašnjenjem dokumentacije o nabavi

 • U rubrici "Pitanja i odgovori" kliknite "+ Dodaj novi dokument"


 • Kliknite na "Dodaj"


 • Nakon što učitate dokument kliknite na "Slanje"


 • Označite naručitelja i kliknite na "Pošalji"


 • Zelena kvaćica označava da je dokument pitanja uspješno poslan naručitelju


 • Dvije zelene kvaćice označavaju da je naručitelj preuzeo dokument pitanja


 • Legenda


Naručitelj objavljuje odgovore javno, a EOJN šalje obavijesti:

 • u sandučić u EOJNu i
 • na registriranu e-mail adresu korisnika zainteresiranog gospodarskog subjekta


 • Dokument odgovora i pojašnjenja se nalazi u istoj rubrici putem koje ste postavili pitanje – Pitanja i odgovori


 • Javno objavljene dokumente možete pronaći i na popisu objava


Brisanje dokumenta

Dokument se može brisati samo ako nije poslan

 • kliknite na crveni X