EOJN 2017.

Pregovarački postupak bez prethodne objave – priprema i slanje poziva na dostavu inicijalnih ponuda
Kreiranje novog postupka U izborniku "Postupci JN" odaberite "Novi postupak ZJN 2016" Osnovni parametri Vrsta postupka Odaberi...
Thu, 10 Aug, 2017 at 3:07 PM
Gdje određujemo sklapamo li okvirni sporazum s jednim ili više gospodarskih subjekata (ili ugovor o javnoj nabavi)?
VAŽNE NAPOMENE: Provdebu postupka sklapanja okvirnog sporazuma ili ugovora o javnoj nabavi određujete u osnovnim parametrima odmah nakon što ste započeli...
Thu, 25 May, 2017 at 12:01 PM
Cjenik objava obavijesti javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske po ZJN 2016.
Poštovani korisnici, Vlada Republike Hrvatske je na 38. sjednici, održanoj 25. svibnja 2017., donijela Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Cjenik ...
Wed, 31 May, 2017 at 9:27 AM
Gdje mogu pronaći izdvojeni popis svih objavljenih dinamičkih sustava nabave?
Dinamički sustav nabave je sustav koji se uspostavlja i vodi kao potpuno elektronički proces, a koristi se za nabavu uobičajenih predmeta nabave koji su opć...
Fri, 26 May, 2017 at 12:26 PM
Novo u EOJN RH od 1. srpnja 2017.
U standardnim obrascima rezultata postupka (Obavijest o dodjeli ugovora, Rezultati projektnog natječaja, Društvene i druge posebne usluge i Obavijest za d...
Fri, 22 Dec, 2017 at 9:49 AM
Ponovna provedba nadmetanja i dodjeljivanje pojedinačnih ugovora (skraćeni nazivi: "mini nadmetanja" i "mini tenderi")
Postupci u kojima se provode "mini nadmetanja": Postupci u kojima je cilj sklapanje okvirnog sporazuma s više gospodarskih subjekata (sukladno č...
Mon, 10 Aug, 2020 at 10:01 AM
Novo u EOJN RH od 16. srpnja 2017.
Dodan ukupni iznos na standardizirani troškovnik Maknut redni broj iz upisnika ponuda i iz notifikacije koju EOJN RH šalje ponuditelju na predaju ponude...
Fri, 22 Dec, 2017 at 9:48 AM
Dinamički sustav nabave – objavljivanje Obavijesti o nadmetanju
Pravna osnova: POGLAVLJE 2. DINAMIČKI SUSTAV NABAVE Članak 154. Javni naručitelj može za uobičajene predmete nabave koji su općedostupni na tržištu koris...
Mon, 7 Aug, 2017 at 9:59 AM
Novo u EOJN RH od 11. rujna 2017.
Zapisnik s javnog otvaranja Promijenjen princip objave Zapisnika o javnom otvaranju ponuda https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000035213-kak...
Fri, 22 Dec, 2017 at 9:49 AM
Kako javno objaviti Zapisnik o javnom otvaranju ponuda i prilog(e) Zapisniku u postupku javnog otvaranja ponuda?
Zapisnik s javnog otvaranja – Inicijalna verzija Kreirajte inicijalnu verziju Zapisnika o otvaranju ponuda. Inicijalna verzija Zapisnika je predložak u ...
Tue, 12 Sep, 2017 at 12:46 PM