Poštovani korisnici,


Vlada Republike Hrvatske je na 38. sjednici, održanoj 25. svibnja 2017., donijela Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Cjenik objava obavijesti javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske kojom se daje prethodna suglasnost na „Cjenik objava obavijesti javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske“.


Cjenik objava obavijesti javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske možete vidjeti u rubrici „Cjenik objava u eOJN“.


Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Cjenik objava obavijesti javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.


Sukladno novom Cjeniku objava obavijesti javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske naplata usluge vršit će se prema započetom postupku javne nabave tj. nakon objave prve obavijesti u postupku.


Naplata usluge bit će podijeljena u dvije kategorije:

 1. Obavijesti javne nabave za postupke u kojima je cilj dodjela ugovora o javnoj nabavi/okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom i Obavijesti za provođenje projektnog natječaja

Usluga će obuhvaćati „paket usluga“ koji bi uključivao sljedeće module:

 • Objavljivanje svih standardnih obrazaca u postupku
  • ovisno o vrsti postupka i vrsti naručitelja
 • E-dostava
  • Primjena elektroničkih sredstva komunikacije
  • Postavljanje pitanja i slanje odgovora
  • Pojašnjenje ili upotpunjavanje ponuda
 • Dostava ili javna objava Odluka u postupku 1. Obavijesti javne nabave za postupke u kojima je cilj dodjela okvirnog sporazuma s više gospodarskih  subjekata; Obavijesti za provođenje sustava kvalifikacije i Obavijesti koje služe za provođenje dinamičkog sustava nabave

Usluga će obuhvaćati „paket usluga“ koji bi uključivao sljedeće module:

 • Objavljivanje svih standardnih obrazaca u postupku
  • ovisno o vrsti postupka i vrsti naručitelja
 • E-dostava
  • Primjena elektroničkih sredstva komunikacije
  • Postavljanje pitanja i slanje odgovora
  • Pojašnjenje ili upotpunjavanje ponuda
 • Dostava ili javna objava Odluka u postupku
  • Provođenje mini nadmetanja kroz sustav EOJN RH
  • Provođenje višefaznih postupaka (sustav kvalifikacije, dinamički sustav nabave)
  • Objavljivanje sklopljenih ugovora (Obavijesti o dodjeli ugovora) po provedenim mini nadmetanjima – pojedinačno ili grupiranoNovi Cjenik objava obavijesti javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske primjenjivat će se za postupke koji su započeti nakon stupanja na snagu Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Cjenik objava obavijesti javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.


Do stupanja na snagu Odluke o cjeniku objava obavijesti javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske iz ZJN 2016. odgovarajuće se primjenjuju cijene iz Odluke o cijenama u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske od 27. prosinca 2011. za koju je Vlada republike Hrvatske dala suglasnost Odlukom o davanju suglasnosti na cjenik Narodnih novina d.d. za objave javne nabave.

Naplata usluga objavljivanja za sve započete postupke po ZJN 2016. vršit će se prema „starome“ cjeniku.