Sukladno zahtjevu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprave za sustav javne nabave, u EOJN RH nije omogućeno naknadno dodavanje grupa predmeta nabave.