Dinamički sustav nabave je sustav koji se uspostavlja i vodi kao potpuno elektronički proces, a koristi se za nabavu uobičajenih predmeta nabave koji su opće dostupni na tržištu te je otvoren svim gospodarskim subjektima koji ispunjavaju kriterije za kvalitativni odabir tijekom cijelog razdoblja njegova trajanja.

Pri nabavi u okviru dinamičkog sustava nabave na odgovarajući se način primjenjuju pravila za provedbu ograničenog postupka.


Izdvojeni popis svih objavljenih dinamičkih sustava možete pronaći na sljedeći način:

  • U izborniku "Objave jn" odaberite "Dinamički sustav"
  • Kliknite na ikonu