Zapisnik s javnog otvaranja – Inicijalna verzija

 1. Kreirajte inicijalnu verziju Zapisnika o otvaranju ponuda.
  • Inicijalna verzija Zapisnika je predložak u wordovom formatu kojeg možete dopunjavati.
 2. Preuzmite inicijalnu verziju Zapisnika u word formatu
  • Ažurirajte dokument po potrebi


Završetak javnog otvaranja ponuda

U navedenom koraku učitavate ažurirani Zapisnik o javnom otvaranju ponuda i prilog(e) Zapisniku te ih javno objavljujete kako je prikazano na sljedećim slikama

 • Kliknite na "Dodaj novi dokument"


 • Kliknite na "Dodaj"


 • Učitajte Zapisnik – opcija "Učitaj"


 • Učitajte prilog(e) Zapisniku – opcija "Dodaj"


 • Kliknite na "Objavi"


 • Zelena točka označava da je Zapisnik i prilog javno objavljenNAPOMENA: "ažurirani" Zapisnik o javnom otvaranju ponuda i prilog(e) možete učitati u EOJN RH te javno objaviti i u "Ostalim dokumentima"