• Dodan ukupni iznos na standardizirani troškovnik
  • Maknut redni broj iz upisnika ponuda i iz notifikacije koju EOJN RH šalje ponuditelju na predaju ponude
  • Dodano sjedište na formi u procesu otvaranja ponuda.
  • Omogućeno objavljivanje tromjesečnih ugovora u postupcima nabave društvenih i drugih posebnih usluga