• Popravljen bug u postupku objavljivanja dodatka ugovora (obrazac F20)
  • Poništenje nakon žalbenog postupka
    • Nakon objavljene informacije o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju omogućeno je objavljivanje rezultata postupka nabave
  • Dinamički sustav nabave
    • Odluke o nedopustivosti prenesene iz procesa "Pozivi" u „Odluke/Obavijesti“
    • Obavijesti o pristupu DSN prikazuju se s Odlukom o nedopustivosti u „Odluke/Obavijesti“
    • Promijenjen način dostave Odluke o nedopustivosti po principu slanja Obavijesti o pristupu DSN