VAŽNA NAPOMENA:

Ako Zapisnik o javnom otvaranju ponuda i prilog(e) Zapisnika niste objavili u procesu "Otvaranje ponuda" možete i naknadno u "Ostalim dokumentima" kako je prikazano na sljedećim slikama.


  • U "Radu s postupkom" odaberite "Ostali dokumenti" kako je prikazano na sljedećoj slici:


  • Kliknite na "Dodaj novi dokument"


  • Kliknite na "Dodaj"


  • Učitajte Zapisnik – opcija "Učitaj"


  • Učitajte prilog(e) Zapisniku – opcija "Dodaj"


  • Kliknite na "Objavi"


  • Zelena točka označava da je Zapisnik i prilog javno objavljen


Kako javno objaviti Zapisnik o javnom otvaranju ponuda i prilog(e) Zapisniku u postupku javnog otvaranja ponuda?

https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000035213-kako-javno-objaviti-zapisnik-o-javnom-otvaranju-ponuda-i-prilog-e-zapisniku-u-postupku-javnog-otvara