EOJN 2017.

Predložak standardiziranog troškovnika – važne napomene
Standardizirani troškovnik Troškovnik generira sustav nije ga potrebno pripremati Upotrebljava se iz excel predloška ili direktnim unosom stavaka u korac...
Mon, 9 Apr, 2018 at 10:28 AM
Pitanja – kako postaviti pitanje Naručitelju prije isteka roka za dostavu?
Kako postaviti pitanje Naručitelju prije isteka roka za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanjem? NAPOMENE: Gospodarski subjekti mogu zahtijevati dodat...
Mon, 3 Apr, 2017 at 2:45 PM
Pitanja – kako odgovoriti na pitanje zainteresiranim gospodarskim subjektima postavljenim prije isteka roka za dostavu?
Kako odgovoriti na pitanje zainteresiranim gospodarskim subjektima postavljenim prije isteka roka za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanjem? NAPOMENE: ...
Tue, 4 Apr, 2017 at 8:26 AM
Pojašnjenja – kako ponuditelju poslati poziv za pojašnjenjem ili upotpunjavanjem ponude, zahtjev za prihvat ispravka računske pogreške i sl.?
U članku je objašnjeno na koji način, nakon isteka roka za dostavu ponuda/zzs, naručitelj šalje poziv za pojašnjenjem ili upotpunjavanjem ponude, zahtjev za...
Tue, 11 Apr, 2017 at 1:37 PM
Pojašnjenja – kako naručitelju poslati dokument pojašnjenja i/ili upotpunjavanja ponude, dokument prihvata ispravka računske pogreške i sl.?
U članku je objašnjeno na koji način ponuditelj šalje pojašnjenja naručitelju nakon isteka roka za dostavu ponuda/zzs. Na primjeru je prikazan postupak sl...
Tue, 11 Apr, 2017 at 1:39 PM
Objavljivanje Odluke o poništenju (za grupu(e) predmeta nabave) prije isteka roka za dostavu ponuda i Objavljivanje Rezultata postupka nabave
Objavljivanje Odluke o poništenju nakon isteka roka za dostavu ponude NAPOMENA ZA NARUČITELJE: Ukoliko objavljujete Odluku o poništenju nakon isteka roka z...
Wed, 29 Mar, 2017 at 12:11 PM
Ispravak dokumentacije o nabavi i/ili priloga dokumentaciji
Ispravak dokumentacije o nabavi i/ili priloga dokumentaciji U rubrici "Dokumenti" odaberite "Dokumentacija" Dokumentaciju o nabavi i...
Wed, 29 Mar, 2017 at 1:04 PM
Otvoreni postupak – elektronička dostava ponude
Objavljeni postupci javne nabave Svi postupci javne nabave u RH objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH ( https://eojn.nn.hr ) Preduvje...
Mon, 5 Oct, 2020 at 10:05 AM
Ukoliko sam započeo dostavu ponude, a nisam završio, kako nastavljam sa unosom da ne moram sve od početka?
Ukoliko ste započeli predaju ponude, ali je niste završili, možete nastaviti na dva načina ovisno o tome jeste li ili niste kreirali "Uvez ponude"...
Tue, 18 Apr, 2017 at 3:12 PM
Žalba (na DON ili izmjenu DONa) po drugi put - informacije u PDF se ne ažuriraju
Budući da sustav ne detektira promjene po drugi put, izmijenite podatke u samim koracima, a budući da nakon toga ne možete kreirati dokumente, savjetujemo d...
Fri, 27 Jul, 2018 at 9:52 AM