U članku je objašnjeno na koji način ponuditelj šalje pojašnjenja naručitelju nakon isteka roka za dostavu ponuda/zzs.

 • Na primjeru je prikazan postupak slanja dokumenta pojašnjenja ili upotpunjavanja ponude.


Vrste dokumenata:

 • Dokument pojašnjenja ili upotpunjavanja ponude
 • Objašnjenje neuobičajeno niske cijene
 • Prihvat ispravka računske pogreške


E-mail obavijesti o zaprimljenom zahtjevu za pojašnjenjem

 • Ukoliko naručitelj pošalje zahtjev za pojašnjenjem ponuditelj zaprima notifikaciju
  • U sandučić u EOJNu i
  • Na registriranu e-mail adresu korisnika


Preuzimanje dokumenta

 • Nakon prijave u sustav u izborniku "Ponuditelji" odaberite "Moji postupci"
 • Označite postupak i kliknite na "Dokumenti u postupku"


 • U postupku odaberite karticu "Pojašnjenja i upotpunjavanja" i kliknite na PreuzmiSlanje dokumenta pojašnjenja

 • U istoj kartici gdje ste preuzeli dokument poziva za pojašnjenjem kliknite na "+ Dodaj novi dokument" kako je prikazano na prethodnoj slici.


 • U padajućem izborniku odaberite vrstu dokumenta i kliknite na "Dodaj"
 • Na primjeru je prikazan postupak slanja Dokumenta pojašnjenja ili upotpunjavanja ponude


 • Učitajte dokument koji ste prethodno pripremili lokalno na računalu

NAPOMENA: Dokument nije moguće brisati nakon slanja naručitelju.

 • Provjerite jeste li učitali željeni dokument
 • Kliknite na "Slanje"...


 • Označite kvačicom naručitelja
 • Kliknite na "Pošalji"


 • Na slici je prikazan indikator (zelena kvačica) koja označava da je dokument uspješno poslan


Odmah nakon slanja EOJN šalje obavijest naručitelju:

 • U sandučić u EOJNu i
 • Na registriranu e-mail adresu korisnika koji imaju pravo na navedeni postupak (ovlašteni predstavnici naručitelja i zamjenici ako su određeni)


 • Na slici je prikazan indikator (dvije zelene kvačice) koje označavaju da je naručitelj preuzeo dokument