Budući da sustav ne detektira promjene po drugi put, izmijenite podatke u samim koracima, a budući da nakon toga ne možete kreirati dokumente, savjetujemo da preuzmete WORD dokument, kliknete ENABLE EDITING te s kursorima na tipkovnici postavite se na dio gdje želite napraviti izmjenu > napravite izmjenu i spremite dokument na računalo.


Navedeni dokument tada u sljedećim koracima učitavate u sustav.