Od 14. veljače 2020. korisnici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH mogu provjeravati valjanost kvalificiranog ili naprednog elektroničkog potpisa/pečata na dokumentima pomoću »FINA Validatora«


FINA validator je nova internetska usluga Financijske agencije koja korisnicima omogućuje provjeru valjanosti kvalifciranog ili naprednog elektroničkog potpisa/pečata putem web-aplikacije.


FINA validator je internetska usluga koja je realizirana pomoću CEF projekta »eSeal & Signature Validation Service Croatia« u kojem su sudjelovali Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Financijska agencija te Narodne novine DD


Svi registrirani korisnici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH mogu koristiti FINA validator kako bi provjerili tj. validirali napredne elektroničke potpise ili pečate na dokumentima koji se razmjenjuju između naručitelja i ponuditelja elektroničkim sredstvima komunikacije. Provjera digitalnih potpisa/pečata nije obavezna i samo je opcija ukoliko ju korisnici žele koristiti.
FINA validator se u EOJN RH nalazi u navigaciji:

  • kod Naručitelja: »Moji podaci« -> »Validacija digitalnog potpisa«
  • kod Ponuditelja: »Ponuditelji« -> »Validacija digitalnog potpisa«