Pravna osnova

 • Sukladno čl. 71., 262., 263., 264. i 265. ZJN 2016. u EOJN RH omogućen je dohvat dokaza iz registara i evidencija Republike Hrvatske (dalje u tekstu: javni registri)
 • Dohvat dokaza iz javnih registara u EOJN RH omogućen je u svrhu provjere informacija nevedenih u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi


Popis registara i evidencija dostupnih za dohvat putem EOJN RH

 • Sudski registar
 • Obrtni registar
 • Kaznena evidencija
 • Porezna evidencija

UVOD


Važne napomene

 • Sudski i obrtni registar u EOJN RH ne dohvaćaju izvatke, nego izvještaje koji su valjani za javnu nabavu. Narodne novine d.d. nisu subjekt koji može izdavati izvatke.
 • Ponuditelj definira u podacima o organizaciji kojoj evidenciji pripada (Sudski ili Obrtni registar).
  • Sudski registar (za "tvrtke")
  • Obrtni registar (za obrte)
 • Uputa za ponuditelje: https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000042416-potrebno-je-unijeti-u-kojoj-evidenciji-se-nalazi-poslovni-subjekt-zainteresiran-za-e-dostavu-ponude-z
 • Napominjemo da je isključivo dopušten dohvat dokaza za ponuditelje sukladno ZJN 2016. i Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17).
 • Dohvaćeni izvještaji izvorni su dokumenti te ih naručitelji ne trebaju naknadno potraživati od gospodarskih subjekata
 • Nije moguće dohvatiti izvještaje za podugovaratelje i inoponuditelje


 • Preporuka: kako bi što brže zaprimili izvještaje, preporučamo pozivanje izvještaja samo za pobjednike nadmetanja


Sudski registar/Obrtni registar

 • Odnosi se na Sudski ili Obrtni registar ovisno u koji je registar gospodarski subjekt/fizička osoba upisana
 • Rezultat: Izvještaj s podacima iz Sudskog (za tvrtke) ili Obrtnog registra (za obrte)
 • Očekivano trajanje dohvata: 5 sekundi


Kaznena evidencija

 • Za tvrtke se dohvaćaju uvjerenja kaznene evidencije za ovlaštenike i pravnu osobu (Od 14. siječnja 2019. dohvat kaznene evidencije obuhvaća i uvjerenje kaznene evidencije za pravnu osobu).
 • Za obrte se dohvaćaju podaci vlasnika obrta
 • Preuzimanje dokumenata omogućeno je nakon što se dohvate dokumenti za sve osobe.
 • Rezultat: Uvjerenje o nekažnjavanju
 • Očekivano trajanje dohvata: 1 – 5 dana


Porezna evidencija

 • Rezultat: Izvještaj o stanju duga
 • Očekivano trajanje dohvata: 5 – 15 dana


Princip rada dohvata dokaza

 • U koloni "Zatraži dokaz" označite javne registre za dohvat dokaza te kliknite na "Zatraži dokaze"
 • Nakon pokretanja dohvata korisnik ne treba ostati prijavljen u EOJN RH
 • EOJN RH svakih 10 sekundi "u pozadini" provjerava povratnu informaciju odgovarajućeg javnog registra
 • Dohvat je onemogućen za javne registre koji su trenutno u obradi
 • Ponovni dohvat je omogućen za sve javne registre
 • Svakim ponovnim klikom na "Zatraži dokaz" dohvaćaju se novi dokazi, a stari se brišu
 • Preduvjeti su da ponuditelj ima uredno unesene podatke o evidenciji o javnim registrima u podacima o organizaciji u EOJN RH


Preuzmi dokaz

 • Ako je dokaz dohvaćen prikazuje se ikona za preuzimanje 
 • Ako servis ne vrati rezultat prikazuje se status "Dohvat je neuspješan"


Na sljedeće četiri slike prikazan je princip rada dohvata dokaza iz javnih registara:

 • Slika prikazuje postupak kako zatražiti dokaze
 1. Označite sa kvačicom javne registre iz kojih želite zatražiti dokaze
 2. Kliknite na "Zatraži dokaze" • Slika prikazuje uspješno dohvaćene dokaze
 • Kliknite na ikonu za preuzimanje pojedinih dokaza posebno za svaki javni registar


 • Slika prikazuje primjer kada je status dohvata dokaza u tijeku
 • Nakon pokretanja dohvata korisnik ne treba ostati prijavljen u EOJN RH


 • Slika prikazuje primjer neuspješnog dohvata dokaza
 • Potrebno je ponovno zatražiti dokaz iz javnog registra u kojem dokaz nije uspješno dohvaćen
POSTUPAK DOHVATA DOKAZA (primjer)


Postupak dohvata dokaza (primjer)

U ovom poglavlju opisat ćemo postupak dohvata dokaza iz javnih registara na primjeru postupka o javnoj nabavi u kojem su zaprimljene četiri ponude od četiri različita ponuditelja sljedećih naziva:

 1. Tvrtka
 2. Zajednica ponuditelja: Tvrtka 1; Tvrtka 2
 3. Obrt
 4. Udruga


 • U "Radu s postupkom" odaberite "Dohvat iz registara RH"


Važne napomene

 • U sljedećim podkoracima (1.1., 1.2., 1.3. i 1.4.), na četiri specifična primjera ponude, objasnit ćemo na koji način dohvaćate dokaze iz javnih registara
  1. Tvrtka (Sudski registar)
  2. Obrt (Obrtni registar)
  3. Zajednica ponuditelja: Tvrtka 1; Tvrtka 2 (provjera više gospodarskih subjekata)
  4. Udruga (Ostale evidencije)
 • Za svakog ponuditelja koji je dostavio ponudu/ZZS otvara se poseban podkorak
 • Molimo koristite navigaciju u EOJN RH ("Dalje", "Spremi i dalje" i "Natrag")
 • Nakon pokretanja dohvata korisnik ne treba ostati prijavljen u EOJN RH


1. Popis ponuda/ZZS

 • U koraku "Popis ponuda/ZZS" prikazane su sve zaprimljene ponude/ZZS
 • Odaberite "Dalje"


1.1. Tvrtka

 1. Označite sa kvačicom javne registre iz kojih želite zatražiti dokaze
 2. Kliknite na "Zatraži dokaze"


Rezultat dohvata:

 • Izvještaj s podacima iz Sudskog registra
  • Očekivano trajanje dohvata: 5 sekundi
 • Uvjerenje o nekažnjavanju
  • Očekivano trajanje dohvata: 1 – 5 dana
 • Izvještaj o stanju duga
  • Očekivano trajanje dohvata: 5 – 15 dana


 • Kliknite na ikonu za preuzimanje pojedinih dokaza posebno za svaki javni registar
 • Kliknite na "Spremi i dalje"


1.2. Zajednica ponuditelja: Tvrtka 1; Tvrtka 2

 • U slučaju zajednice ponuditelja, tablica sa dostupnim javnim registrima prikazuje se za svakog člana zajednice ponuditelja posebno
 • Dohvat se može pokrenuti za sve javne registre i članove zajednice u isto vrijeme
 1. Označite sa kvačicom javne registre iz kojih želite zatražiti dokaze
 2. Kliknite na "Zatraži dokaze"

Rezultat dohvata za svakog člana zajednice ponuditelja posebno:

 • Izvještaj s podacima iz Sudskog registra
  • Očekivano trajanje dohvata: 5 sekundi
 • Uvjerenje o nekažnjavanju
  • Očekivano trajanje dohvata: 1 – 5 dana
 • Izvještaj o stanju duga
  • Očekivano trajanje dohvata: 5 – 15 dana


        3. Preuzmite dokaze


1.3. Obrt

 1. Označite sa kvačicom javne registre iz kojih želite zatražiti dokaze
 2. Kliknite na "Zatraži dokaze"

Rezultat dohvata:

 • Izvještaj s podacima iz Obrtnog registra
  • Očekivano trajanje dohvata: 5 sekundi
 • Uvjerenje o nekažnjavanju
  • Očekivano trajanje dohvata: 1 – 5 dana
 • Izvještaj o stanju duga
  • Očekivano trajanje dohvata: 5 – 15 dana


        3. Preuzmite dokaze1.4. Udruga

 • Nije moguće dohvatiti dokaze za gospodarske subjekte koji nisu upisani u Sudski ili Obrtni registar

Napominjemo da je isključivo dopušten dohvat dokaza za ponuditelje sukladno ZJN 2016. i Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17).


Također napominjemo da bez obzira što ste dohvatili dokaze za ponuditelja kroz EOJN RH obrazložite ponuditelju kroz proces "Pojašnjenja" zašto niste tražili ažurirane dokumente dokaza.