Od 1. siječnja 2018. iz EOJN RH ukida se funkcionalnost provjere naprednog elektroničkog potpisa.


  • Ukida se kod provjere uveza ponude/ZZS prije slanja.


  • Ukida se kod provjere zaprimljenih ponuda/ZZS u postupku (javnog) otvaranja ponuda/ZZS.


  • Briše se kolona koja se odnosi na provjeru naprednog elektroničkog potpisa. Briše se iz tablice u zapisniku o (javnom) otvaranju ponuda/ZZS.