Koncesije – ZOK (NN 69/17)

Implementacija objava prema novom zakonu o koncesijama u EOJN RH – pravila
Na slici je prikazan inicijalni korak nove koncesije prema novom Zakonu o koncesijama (NN 69/17) – odlučivanje o daljnjem slijedu procesa i procesnih koraka...
Mon, 24 Jul, 2017 at 8:40 AM
Gdje i kako mogu pronaći i preuzeti dokumentaciju za nadmetanje za koncesije?
Koncesije sukladne "novom" Zakonu o koncesijama (NN 69/17) od 22. srpnja 2017. objavljuju se na istom popisu objava kao i koncesije sukladne "...
Mon, 24 Jul, 2017 at 12:40 PM
Da li je moguće elektronički dostaviti ponudu za koncesiju?
Nije moguće elektronički dostaviti ponudu za koncesiju. Ponude se šalju sukladno dokumentaciji za nadmetanje isključivo pisanim putem.
Fri, 28 Jul, 2017 at 9:29 AM
Postupak registracije davatelja koncesije
Kako bi korisnik mogao objaviti koncesije i pripadajuću dokumentaciju, potrebno je provesti postupak registracije poslovnog subjekta i korisnika (ili više n...
Tue, 25 Jul, 2017 at 12:01 PM
Priprema koncesije
Uvod U članku je opisan postupak pripreme i objavljivanja na primjeru koncesije za usluge (ispod EU praga). Obavijest iz primjera objavljuje se u stand...
Tue, 25 Jul, 2017 at 12:01 PM
Ispravak koncesije
Uvod U članku je opisan postupak ispravka koncesije na primjeru koncesije za usluge (ispod EU praga). Dakle, ispravak Obavijesti o namjeri davanja konces...
Tue, 25 Jul, 2017 at 2:40 PM
Odabir koncesionara – objavljivanje "Odluke o odabiru koncesionara"
Uvod Istekom roka za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje omogućen je proces Odabira koncesionara. NAPOMENA: Zbog lakšeg razumijevanja razlike izmeđ...
Wed, 26 Jul, 2017 at 2:18 PM
Žalba na "Odluku o odabiru koncesionara" – objavljivanje informacije o izjavljenoj žalbi
Uvod U članku je opisan postupak kreiranja i objavljivanja informacije o izjavljenoj žalbi na "Odluku o odabiru koncesionara" NAPOMENA: Zbog ...
Thu, 27 Jul, 2017 at 10:10 AM
Ishod žalbe – objavljivanje dokumenta ishoda žalbe na "Odluku o odabiru koncesionara"
Uvod U članku je opisan postupak objavljivanja ishoda žalbe na "Odluku o odabiru koncesionara" NAPOMENA: Zbog lakšeg razumijevanja razlike iz...
Thu, 27 Jul, 2017 at 10:25 AM
Dodjela koncesije – priprema i objavljivanje Odluke/Obavijesti o davanju koncesije
Uvod U članku je opisan postupak pripreme i objavljivanja Odluke o davanju koncesije na primjeru koncesije za usluge (ispod EU praga). Obavijest iz pri...
Thu, 27 Jul, 2017 at 9:25 AM