Uvod

 • U članku je opisan postupak objavljivanja ishoda žalbe na "Odluku o odabiru koncesionara"
 • NAPOMENA: Zbog lakšeg razumijevanja razlike između Odluke o davanju koncesija kao upravnog akta i standardnog obrasca Odluke o davanju koncesije => za upravni akt u daljnjem tekstu i u EOJN RH u procesu "Ishod žalbe" koristimo termin "Odluka o odabiru koncesionara"
 • Postupak se provodi u EOJN RH nakon donošenja rješenja tijela nadležnog za rješavanje žalbe
 • Zvjezdicom su označena obavezna polja. Preporuka je koristiti navigaciju EOJN RH ("Dalje", "Spremi", "Spremi i dalje", "Natrag" ...).
 • Naziv rubrike: "Rad s postupkom". Naziv procesa: "Ishod žalbe".


Osnovni podaci o ishodu žalbe

 • Odaberite ishod žalbe
  • Žalba je
   • prihvaćena ili
   • odbačena

 • Odaberite na koji se način nastavlja postupak
  • Nastavlja se
   • novom "odlukom o odabiru koncesionara" ili
   • poništenjem


Učitavanje informacije o ishodu žalbenog postupka

 • Učitajte pripremljeni dokument informacije o ishodu žalbenog postupka
 • VAŽNA NAPOMENA: Odmah nakon učitavanja dokument o ishodu žalbenog postupka se javno objavljuje te se šalje obavijest e-mailom svim zainteresiranim gospodarskim subjektima i odabranom koncesionaru/ima

 • Objavljeni dokument možete zamijeniti – opcija "Izmijeni"
 • Omogućeno je dodavanje dodatnih dokumenata – opcija "Dodaj"


VAŽNA NAPOMENA: Odmah nakon učitavanja dokument o ishodu žalbenog postupka se javno objavljuje te se šalje obavijest e-mailom svim zainteresiranim gospodarskim subjektima i odabranom koncesionaru/ima

 • Na slici je prikazan primjer obavijesti/upute koju EOJN RH šalje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima i odabranom koncesionaru/ima