Uvod

 • U članku je opisan postupak pripreme i objavljivanja Odluke o davanju koncesije na primjeru koncesije za usluge (ispod EU praga).
 • Obavijest iz primjera objavljuje se u nacionalnom obrascu – "Odluka o davanju koncesije".
 • Zvjezdicom su označena obavezna polja. Preporuka je koristiti navigaciju EOJN RH ("Dalje", "Spremi", "Spremi i dalje", "Natrag" ...).
 • Naziv rubrike: "Rad s postupkom". Naziv procesa: "Dodjela koncesije".


Koncesije koje se šalju u dodatak Službenom listu EU (TED – Tenders electronic daily):

 • Koncesije za usluge iznad EU praga (>= 39.842.193,00 HRK).
 • Koncesije za radove (neovisno o procijenjenoj vrijednosti).
 • Objavljuju se u standradnim obrascima za koncesije. Popis obrazaca možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/clanak_menu/obrasci/0/65/1/ 
 • VAŽNA NAPOMENA: Sve obavijesti koje se šalju u TED objavljuju se i na nacionalnoj razini dan nakon objave u TED-u (ili nakon 48 sati ako nema TED odgovora). Poveznica na TED: http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do 
 • Koncesije se šalju automatski u TED. Nisu potrebne dodatne radnje korisnika osim potvrde o slanju standardnog obrasca u TED i u EOJN RH. Polje za potvrdu je obavezno.

Koncesije koje se ne šalju u dodatak Službenom listu EU (TED - Tedners electronic daily):


Davatelj koncesije – pregled podataka za kontakt


Vrsta i predmet koncesije – pregled podataka


Postupak – pregled podataka


Kriterij za odabir ponude – pregled


Administrativni podaci


Podaci o ugovorima

 • Ukupna količina ili opseg usluga ili radova ili korištenja općeg ili drugog dobra (uključujući sve dijelove, izmjene i opcije, ako je poznato i ako su planirana)
  • Vrijednost upisujete bez PDV-a sukladno Zakonu o koncesijama (NN 69/17)
  • Ministarstvo financija je nadležno za sva pravna pitanja vezana za važeći Zakon o koncesijama


Dopunski podaci


Pravni lijek


Opcije objavljivanja


Kreiranje odluke o davanju koncesije i slanje na objavljivanje

 • Nakon što ste unijeli podatke o ugovorima potrebno je
  • Kreirati "Odluku o davanju koncesije"/"Obavijest o dodjeli koncesije"
  • Provjeriti sadržaj i
  • Poslati na objavu


Potvrda o uspješnom slanju na objavljivanje