Koncesije sukladne "novom" Zakonu o koncesijama (NN 69/17) od 22. srpnja 2017. objavljuju se na istom popisu objava kao i koncesije sukladne "starom" ZOKu (NN 143/12).


Na slici je prikazan popis objavljenih koncesija kojeg možete pronaći u EOJN RH na internetskoj adresi https://eojn.nn.hr/Oglasnik/


Ukoliko ste preuzimali dokumentaciju javne ili jednostavne nabave objavljene na platformi EOJN RH koristite iste korisničke podatke za prijavu i preuzimanje dokumentacije za nadmetanje za koncesije.


Registracija za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje za koncesije

Za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje potrebna je registracija za preuzimanje dokumentacije kao pravna ili fizička osoba. Koristi se isti registracijski postupak kao i za preuzimanje dokumentacije javne i jednostavne nabave objavljene na platformi EOJN RH.

Upute za registraciju možete pronaći na sljedećim poveznicama: