Na slici je prikazan inicijalni korak nove koncesije prema novom Zakonu o koncesijama (NN 69/17) – odlučivanje o daljnjem slijedu procesa i procesnih koraka


 1. Koncesija za usluge (ispod EU praga)
  • Procijenjena vrijednost od 0,00 do 39.842.193,00 kn (ne-uključivo 39.842193,00)
  • Obrasci prema starom Zakonu vrijedit će do stupanja nove Uredbe na snagu.
  • Pragovi, forme i pravila su prema novom Zakonu pa terminološki neće odgovarati obrascu (u obrascu se spominju stari pragovi, članci starog zakona…).
  • Slijed procesa - dokumenata:
   • Priprema koncesije
    • Ne određuje se vrsta postupka prema ZJN 2016.
    • Obavezno učitavanje i objava dokumentacije
    • Standardni obrazac 01K: Obavijest o namjeri davanja koncesije za usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra – stari
    • Objavom se mijenja status iz "U pripremi" u "Objavljen"
   • Ispravak koncesije
    • Proces je omogućen nakon objave namjere, a onemogućen je na dan određen kao rok za dostavu ponuda i dalje
    • Standardni obrazac 02K: Obavijest o ispravku objave obavijesti o namjeri davanja koncesije
    • Objavom ispravka status ostaje "Objavljen"
   • Odabir koncesionara
    • Proces je omogućen nakon isteka roka za dostavu
    • Učitavanje Odluke o odabiru je obavezno, učitani (nestandardizirani) dokument se javno objavljuje
    • Učitavanjem/objavom dokumenta odabira status se mijenja u "Odabir"
   • Žalba
    • Odnosi se na žalbu na odabir tako da je omogućena nakon objave odluke
    • Učitavanjem/objavom dokumenta o žalbi proces mijenja status u "Žalba", nakon toga omogućen je samo proces "Ishod žalbe"
    • Može se generirati iz sustava, ali svakako učitati u sustav kako se automatikom javno objavljuje
   • Ishod žalbe
    • Proces omogućen samo kad je postupak u statusu "Žalba"
    • Obavezno je učitavanje dokumenta o ishodu žalbe (nestandardizirani)
     • Javno se objavljuje popraćeno mailovima preuzimateljima dokumentacije
     • Nakon objave dokumenta o ishodu postupak se vraća u status "Odluka o odabiru" čime se oslobađaju procesi odabira ili dodjele ovisno o tome što je odabrano u procesu ishoda žalbe
   • Poništenje koncesije
    • Proces je omogućen nakon objave namjere te ako koncesija nije u žalbi niti je dodijeljena
    • Standardni obrazac 04K: Odluka o poništenju postupka davanja koncesije – stari
    • Objavom postupak mijenja status u "Poništen"
   • Dodjela koncesije
    • Proces je omogućen nakon objave odluke o odabiru
    • Standardni obrazac 03K: Odluka o davanju koncesije
    • Postupak mijenja status u "Dodjela".
   • Po sadašnjoj Uredbi nema procesa izmjene dodjele za postupke koji idu po objavama na nacionalnoj razini ista će se predvidjeti za novu Uredbu.
 2. Koncesija za korištenje javnog dobra
  • Ne postoji validacija na iznos procijenjene vrijednosti (sa stanovišta oglasnika isti slijed procesa i objava), prag je vezan uz direktivu, a javno dobro nije.
  • Vrstu postupka prema ZJN 2016. moguće je odabrati samo ako je vrijednost preko praga.
  • Tu postoji grananje:
   • Priprema obavijesti objave o namjeri davanja koncesije 01K (nakon čega slijede 02K, 03K ili 04K)
   • Odluke o koncesiji (koncesija na zahtjev)
  • Moguće odabrati područje eksploatacije mineralnih sirovina
  • Obrasci prema starom Zakonu do nove Uredbe
  • Slijed procesa – dokumenata – kao pod 1
 3. Koncesija za radove
  • Neovisne o pragu, uvijek prema standardiziranim EU obrascima objava
  • Sve obavijesti uvijek se šalju u TED i objavljuju na nacionalnoj razini dan nakon objave u TED-u (ili nakon 48 ako nema TED odgovora)
  • Nema mogućnosti odabira područja eksploatacije mineralnih sirovina
  • Nema mogućnosti (u skladu sa EU obrascima) navoda provođenja koncesije u ime drugoga.
  • U obavijesti nema mjesta za navod o tome koji se postupak koristi (otvoreni, ograničeni,…) tako da se vrsta postupka ispisuje pod dodatni podaci: Vrsta postupka: Ograničeni postupak
  • Slijed procesa – dokumenata – kao pod 1 osim što se radi o standardiziranim EU obrascima te postoji proces izmjene koncesije tijekom njezina trajanja:
   • Priprema koncesije
    • Obavezno učitavanje i objava dokumentacije
    • Standardni EU obrazac F24: Obavijest o namjeri davanja koncesije iznad EU praga
    • Objavom se mijenja status iz "U pripremi" u "Objavljen"
   • Ispravak koncesije
    • Proces je omogućen nakon objave namjere, a onemogućen je na dan određen kao rok za dostavu ponuda i dalje
    • Standardni EU obrazac F14: Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama – koncesije
    • Objavom ispravka status ostaje "Objavljen"
   • Odabir koncesionara
    • Proces je omogućen nakon isteka roka za dostavu
    • Učitavanje Odluke o odabiru je obavezno, učitani (nestandardizirani) dokument se javno objavljuje
    • Učitavanjem/objavom dokumenta odabira status se mijenja u "Odabir"
   • Žalba
    • Odnosi se na žalbu na odabir tako da je omogućena nakon objave odluke
    • Učitavanjem/objavom dokumenta o žalbi proces mijenja status u "Žalba", nakon toga omogućen je samo proces "Ishod žalbe"
    • Može se generirati iz sustava, ali svakako učitati u sustav kako se automatikom javno objavljuje
   • Ishod žalbe
    • Proces omogućen samo kad je postupak u statusu "Žalba"
    • Obavezno je učitavanje dokumenta o ishodu žalbe (nestandardizirani)
     • Javno se objavljuje popraćeno mailovima preuzimateljima dokumentacije
     • Nakon objave dokumenta o ishodu postupak se vraća u status "Odluka o odabiru" čime se oslobađaju procesi odabira ili dodjele ovisno o tome što je odabrano u procesu ishoda žalbe
   • Poništenje koncesije
    • Proces je omogućen nakon objave namjere te ako koncesija nije u žalbi niti je dodijeljena
    • Standardni EU obrazac F25P: Obavijest o dodjeli koncesije – poništenje
    • Objavom postupak mijenja status u "Poništen"
   • Dodjela koncesije
    • Proces je omogućen nakon objave odluke o odabiru
    • Standardni EU obrazac F25D: Obavijest o dodjeli koncesije
    • Postupak mijenja status u "Dodjela" i time onemogućavaju svi procesi jer je postupak završen osim izmjene dodjele.
   • Izmjena dodjele
    • Proces je omogućen kada je status postupka "Dodjela" te ostaje u tom status i nakon objave izmjene dodjele
    • Standardni EU obrazac F20K: Obavijest o dodjeli koncesije
    • Moguće je mijenjati: Trajanje, Mjesto, Vrijednost i Opis
 4. Koncesija za usluge (iznad EU praga)
  • Procijenjena vrijednost iznad 39.842193,00 kn (uključivo)
  • Nema mogućnost odabira područja eksploatacije mineralnih sirovina
  • Sve obavijesti uvijek se šalju u TED i objavljuju na nacionalnoj razini dan nakon objave u TED-u (ili nakon 48, ako nema TED odgovora)
  • U izmjeni se procijenjena vrijednost može smanjiti ispod praga (šalje se u TED prema prvoj obavijesti)
  • Nema mogućnosti (u skladu sa EU obrascima) navoda provođenja koncesije u ime drugoga.
  • U obavijesti nema mjesta za navod o tome koji se postupak koristi (otvoreni, ograničeni,…) te je dogovoreno da će se to ispisivati u dodatnim podacima.
  • Slijed procesa – dokumenata – kao pod 3
 5. Koncesija za društvene usluge (iznad EU praga)
  • Procijenjena vrijednost iznad 39.842193,00 kn (uključivo)
   • Nije predviđeno korištenje do daljnjega
   • Može se odabrati, ali se ne može prelaziti na daljnje korake


Pravila koja se odnose na sve koncesije:

 • Sektorski naručitelji ne mogu provoditi postupke davanja koncesija.
 • Za sve koncesije vrijedi: obaveznost učitavanja odluka o odabiru, tek kada se ta odluka učita moguće je prijeći na pripremu obavijesti o dodjeli koncesije.
 • Sve koncesije imaju iste procese za žalbu i izlazak iz žalbe.
 • Podjela koncesije na grupe nije moguća i nije predviđena u nacionalnim obrascima.
 • Nije dopuštena elektronička dostava ponuda.