Uvod

 • Istekom roka za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje omogućen je proces Odabira koncesionara.
 • NAPOMENA: Zbog lakšeg razumijevanja razlike između Odluke o davanju koncesija kao upravnog akta i standardnog obrasca Odluke o davanju koncesije => za upravni akt u daljnjem tekstu i u EOJN RH u procesu "Odabir koncesionara" koristimo termin "Odluka o odabiru koncesionara"
 • Obavezno je označiti odabranog koncesionara i priložiti "Odluku o odabiru koncesionara". Navedeno je preduvjet za objavljivanje Odluke o davanju koncesije u posebnom procesu – Dodjela koncesije.
 • Zvjezdicom su označena obavezna polja. Preporuka je koristiti navigaciju EOJN RH ("Dalje", "Spremi", "Spremi i dalje", "Natrag" ...).
 • Naziv rubrike: "Rad s postupkom". Naziv procesa: "Odabir koncesionara".


Administrativni podaci

 • Obavezno upišite broj/oznaku Odluke o davanju koncesije i datum donošenja Odluke o davanju koncesije


 • Koristite povećalo da biste označili odabranog koncesionara


 • Koristite tražilicu za pretragu registriranih gospodarskih subjekata u EOJN RH
 • Označite/selektirajte odabranog koncesionara i kliknite na "Prihvati"


 • Ukoliko je odabrano više koncesionara (više ugovora) koristite opciju "Dodaj" i ponovite postupak koji je prikazan na prethodne dvije slike


Odluka o odabiru

 • Učitajte "Odluku o odabiru koncesionara"
 • Odluka se objavljuje odmah nakon učitavanja i šalje se e-mail obavijesti


 • Dokument možete izmijeniti – opcija "Izmijeni"
 • Ukoliko trebate objaviti više "Odluka o odabiru koncesionara" koristite opciju "Dodaj"


Primjer obavijesti koju EOJN RH automatski šalje e-mailom svim zainteresiranim gospodarskim subjektima i odabranom koncesionaru