Nije moguće elektronički dostaviti ponudu za koncesiju.

Ponude se šalju sukladno dokumentaciji za nadmetanje isključivo pisanim putem.